מיסוי פלילי

חוקי המס – מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין – קובעים כללי התנהגות שיטתית אשר מחייבים את החייב במס (הנישום) לבצע פעולות קבועות ושגרתיות תוך ציות להוראות בנוגע לרישומים לפי כללים שהוגדרו, דיווחים במועדים שנקבעו וקיום הוראות שביצוען מחייב הבנה פרטנית של דיני המס.

חייב במס שאינו ממלא באופן מדויק אחרי הוראות החוק חושף את עצמו לעונשים הקבועים בחוק המס גם במישור האזרחי וגם במישור הפלילי.

הענישה הכפולה, גם במישור האזרחי וגם במישור הפלילי, על אותה פעולה בדיוק יוצרת את הצורך בהבנה הבינתחומית של דיני המס על מנת לאפשר לחייב במס להתמודד עם פעולות האכיפה של רשויות המס.

עבירות המס, הכלולות בפרקי העונשין של חוקי המס, מטילות עונשי מאסר משמעותיים וזאת בנוסף לקנסות כבדים.

עונש של מאסר בפועל עד שנה מוטל על פעולות כגון אי הגשה במועד של דו"ח שנתי או חודשי, אי ניהול פנקסי חשבונות ואי רישום תקבולים בסרט קופה רושמת.

עונש של מאסר בפועל עד 3 שנים מוטל במקרה שהחייב במס פתח עסק חדש, לא דיווח על כך לרשויות המס ואף לא הגיש במועד את הדוח השנתי.

עונש של מאסר בפועל עד 7 שנים מוטל במקרה בו החייב במס, במזיד ומתוך כוונה להתחמק ממס, השמיט מתוך הדו"ח שהגיש הכנסות שיש לכלול אותן בדו"ח או שמסר בדו"ח אמרה או תרשומת כוזבת.

כתבי האישום על עבירות המס מוגשות על ידי מחלקת התביעות של מס הכנסה/מע"מ או על ידי הפרקליטות.

הצורך בייצוג משפטי אצל החייב במס עשוי להתעורר עם התקיים כל אחד מן האירועים הבאים:

  • החייב במס הוזמן לחקירה או למתן עדות ברשות המסים או במשטרה.
  • החייב במס נעצר – במעצר ימים או במעצר עד תום ההליכים.
  • החייב במס קיבל הודעה בדבר האפשרות לקיום שימוע.
  • כנגד החייב במס הוגש כתב אישום.
  • החייב במס הורשע בביצוע עבירת מס וברצונו להגיש ערעור על ההרשעה או על גזר הדין.

משרדנו עוסק במתן ייעוץ וייצוג בדיני המס תוך שילוב ידע בינתחומי בין ההיבטים האזרחיים והפליליים של דיני המס, הפרוצדורה הפלילית והאזרחית תוך שקלול כל הנתונים הרלוונטיים על מנת קבלת תוצאה אופטימאלית למיוצגים על ידנו.

 

פרסומים אחרונים בתחום

היבטי המיסוי ברכישת ומכירת נדל"ן בישראל במהלך ניתוק תושבות

[מאת: עו"ד (רו"ח) גיא חן, רו"ח יעקב דוד] החוק קובע שאדם שמרכז חייו בישראל הוא תושב ישראל. אותו תושב חייב לשלם מס בישראל על כל הכנסותיו, לרבות על הכנסות שהוא מפיק בחו"ל. לעומתו, תושב חוץ, הוא אדם שמרכז החיים שלו בחו"ל ולכן לא משלם מס בישראל על הכנסות שהוא מפיק בחו"ל. אם עזבתם את ישראל

קרא עוד »

חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה – הלכה למעשה

להלן מצגת מפורטת המרכזת את כל המידע המהותי אודות חברת משלח יד זרה (להלן: חמי"ז): התנאים להגדרתה, מודל חישוב הכנסתה החייבת או רווחיה ומנגנון המיסוי של בעל מניות בחמי"ז. כמו כן, המצגת מפרטת את כל המידע המהותי אודות חברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז): התנאים להגדרתה, תנאי ההכנסה הפאסיבית, פסיקה עדכנית בנושא וסוגיות מהותיות הנוגעות לה.

קרא עוד »

הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון

הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה) לאזרחים שלא שילמו מס, במכוון או בשוגג לגלות את ההון הלא מדווח (הונם השחור) תוך קבלת חסינות מהליך פלילי. הסכם ה – CRS לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס אשר צפוי להיות מיושם בישראל בקרוב, מאיים להגביר את המאבק בהון השחור. על רקע יישומו, ביום 13 לדצמבר 2017, פרסמה רשות המיסים

קרא עוד »

מאמר חדש של משרדנו בנושא החבות בביטוח לאומי בגין הכנסות LLC

עד לאחרונה חויבו בעלים של חברות LLC בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות ה-LLC, הגם שהכנסות אלה מהוות בידם דיבידנד לכל דבר ועניין הפטור מדמי ביטוח לאומי. לישות מסוג LLC מעמד מיוחד בארצות הברית המאפשר לחבריה להשקיף את הכנסות ה-LLC בדומה לשותפות, תוך שמירת עקרון הגבלת האחריות. לצרכי המס בישראל מהווה ה-LLC חברה לכל דבר ועניין,

קרא עוד »