מיסוי בינלאומי

משרדנו מעניק מגוון שירותים ללקוחותיו מישראל ומשאר העולם בכל הקשור לייעוץ, ליווי ובניית מבני מס ותכנוני מס יצירתיים, אשר ימזערו חבות המס הכלל עולמית, תוך התאמת התכנון והחשיפות לצרכי הלקוח. אנו מעניקים ייעוץ וליווי בין השאר בנושאים הבאים:

  • ליווי היבטי המיסוי בהשקעות בישראל ובחו"ל, הן ללקוחות מישראל והן ללקוחות זרים, בכל הקשור למקסום הטבות המס ומזעור חבויות מס בישראל.
  • תכנוני מס, הקמת מבני מס רב לאומיים ותפעולם לרבות במשטרי offshore לשם מזעור חבות המס הבינלאומית.
  • ליווי ומתן הנחיות וחוות דעת למניעה ומזעור החשיפה לסיווג ישויות זרות כתושבות ישראל לצרכי מס בסוגיית "שליטה וניהול" ובקיומו של מוסד קבע בישראל.
  • תכנוני מס ומתן הנחיות וחוות דעת למניעה ומזעור חשיפת סיווג ישויות זרות כחברה נשלטת זרה ("חנ"ז") וכחברת משלח יד זרה ("חמי"ז").
  • ייעוץ בדבר חבויות רישום ודיווח של ישויות זרות בישראל לצורך ניכויים ומע"מ.
  • ייעוץ בדבר פרשנות אמנות המס הרלבנטיות.
  • יעוץ בדבר מקסום ניצול זיכויי מס זר כנגד חבות המס בישראל.

פרסומים אחרונים בתחום

היבטי המיסוי ברכישת ומכירת נדל"ן בישראל במהלך ניתוק תושבות

[מאת: עו"ד (רו"ח) גיא חן, רו"ח יעקב דוד] החוק קובע שאדם שמרכז חייו בישראל הוא תושב ישראל. אותו תושב חייב לשלם מס בישראל על כל הכנסותיו, לרבות על הכנסות שהוא מפיק בחו"ל. לעומתו, תושב חוץ, הוא אדם שמרכז החיים שלו בחו"ל ולכן לא משלם מס בישראל על הכנסות שהוא מפיק בחו"ל. אם עזבתם את ישראל

קרא עוד »

חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה – הלכה למעשה

להלן מצגת מפורטת המרכזת את כל המידע המהותי אודות חברת משלח יד זרה (להלן: חמי"ז): התנאים להגדרתה, מודל חישוב הכנסתה החייבת או רווחיה ומנגנון המיסוי של בעל מניות בחמי"ז. כמו כן, המצגת מפרטת את כל המידע המהותי אודות חברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז): התנאים להגדרתה, תנאי ההכנסה הפאסיבית, פסיקה עדכנית בנושא וסוגיות מהותיות הנוגעות לה.

קרא עוד »

הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון

הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה) לאזרחים שלא שילמו מס, במכוון או בשוגג לגלות את ההון הלא מדווח (הונם השחור) תוך קבלת חסינות מהליך פלילי. הסכם ה – CRS לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס אשר צפוי להיות מיושם בישראל בקרוב, מאיים להגביר את המאבק בהון השחור. על רקע יישומו, ביום 13 לדצמבר 2017, פרסמה רשות המיסים

קרא עוד »

מאמר חדש של משרדנו בנושא החבות בביטוח לאומי בגין הכנסות LLC

עד לאחרונה חויבו בעלים של חברות LLC בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות ה-LLC, הגם שהכנסות אלה מהוות בידם דיבידנד לכל דבר ועניין הפטור מדמי ביטוח לאומי. לישות מסוג LLC מעמד מיוחד בארצות הברית המאפשר לחבריה להשקיף את הכנסות ה-LLC בדומה לשותפות, תוך שמירת עקרון הגבלת האחריות. לצרכי המס בישראל מהווה ה-LLC חברה לכל דבר ועניין,

קרא עוד »