אופן הגשת בקשה לניתוק תושבות מביטוח לאומי

אופן הגשת בקשה לניתוק תושבות מביטוח לאומי