מע"מ

למשרדנו מומחיות בתחום המע"מ ובממשק בינו לבין חוקי מס אחרים. משרדנו בעל מומחיות מיוחדת בהיבטי מע"מ של עסקאות בינלאומיות, בין תושבי ישראל ללקוחות זרים, לרבות בהחלת מע"מ בשיעור אפס. אנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ שוטף באשר לחבות במע"מ, חוות דעת מקצועיות, פנייה לקבלת החלטות מיסוי וייצוג מול רשויות מע"מ.

פרסומים אחרונים בתחום

פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין גזית גלוב – ניכוי מס תשומות בידי חברת השקעות בנדל"ן

כמעט שלוש שנים לאחר פס"ד במחוזי בעניין גזית גלוב אשר פגע משמעותית בפעילות חברות ההחזקה הישראליות מאחר ושלל הכרה של 75% מתשומות המע"מ, נקבע כי יוכרו לחברה שני שליש מהתשומות. יצוין כי לכאורה פס"ד אינו יוצר הלכה בנושא שכן מדובר באישור הסכמות בין הצדדים ועל כן נרשמה בפס"ד הודעת המדינה, המקובלת בהקשר זה על המערערת,

קרא עוד »

בית המשפט העליון: בהיעדר התייחסות מפורשת בהסכם למע"מ, יראו את סכום העסקה ככולל מע"מ

פסק דין חדש של בית המשפט העליון (ע"א 1113/09 עו"ד אבנר כהן בתפקידו כמפרק המשביר נ' המשביר החדש לצרכן ואח', 27.1.2011) חוזר ודן בשאלת המע"מ, מקום בו הצדדים לעסקה לא קבעו מפורשות בחוזה ביניהם אם המחיר עליו הוסכם כולל מע"מ או שאינו כולל מע"מ.
בית המשפט העליון (מפי כב' השופטת חיות) בחן את מסמכי ההתקשרות ואת כוונת הצדדים לעסקה, וחזר על ההלכה לפיה בהיעדר ציון מפורש בהסכם לנושא המע"מ, חלה החזקה כי המחיר הנו כולל מע"מ. בית המשפט מדגיש כי חזקה זו חלה ביתר שאת כאשר החוזה נבדק ואושר על ידי מספר גורמים, מבלי שעלתה כל טענה לעניין רכיב המע"מ.

קרא עוד »