מיסוי מקרקעין

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי באשר להיבטי המס החלים בכל העסקאות במקרקעין, לרבות מכר דירות מגורים וקבלת פטור ממס שבח, הקלות במס רכישה, תמ"א 38 ופינוי-בינוי, עריכת תחשיבי מס מורכבים, איגודי מקרקעין ופירוקם, העברת נכסי נדל"ן בעת חלוקת עזבון, פירוק/שיתוף במקרקעין. למשרדנו התמחות מיוחדת בעסקאות מקרקעין במגזר הקיבוצי ובהיבטי המס החלים בעת שיוך דירות לחברים. כמו כן משרדנו מתמחה בייצוג בפני רשויות המס בהליכי שומה והשגה וייצוג בפני ועדות ערר ובית המשפט העליון.

פרסומים אחרונים בתחום

לידיעת היזמים – תיתכן חבות במס רכישה בעת רכישת פרויקט תמ"א 38

האם מכירת פרויקט תמ"א 38 בטרם הגיע "יום המכירה" מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס רכישה מצד הקונה? שאלה זו מעסיקה יזמים רבים העוסקים בתחום, ולמרות שנדמה היה כי התקבלה הכרעה ברורה בעניין, דומה כי לא נאמרה עדיין המילה האחרונה. לקריאת המאמר המלא שפורסם על ידי עו"ד טל בן משה לחץ כאן בפסק הדין שניתן

קרא עוד »

החבות במס רכישה ברכישת קרקע עם התחייבות לבניית דירה (דירה "על הנייר")

פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין יוצר חוסר בהירות באשר לחבויות מס הרכישה בעת רכישת קרקע עם התחייבות לבנות עליה דירת מגורים (דירה "על הנייר"). לקריאת המאמר המלא שפורסם על ידי עו"ד טל בן משה לחץ כאן לפני שנרחיב את הדיבור בסוגיה, קצת רקע משפטי. חוק מיסוי מקרקעין מבחין בין

קרא עוד »

הארכת תוקף הוראת השעה במכירת מקרקעין המיועדים למגורים

פיזור הכנסת ה-21 מזמן הזדמנות לבעלי מקרקעין המיועדים לבנייה למגורים. בשנת 2015 התקבלה בכנסת, במסגרת "חוק ההסדרים", הוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין במטרה לעודד מכירה ובנייה על גבי קרקעות למגורים. הוראת השעה מאפשרת ליחיד למכור בהטבת מס משמעותית זכות במקרקעין, העונה על אחד מהתנאים הבאים: 1.      זכות במקרקעין שחלה עליה תכנית לבניית 8 יח"ד לפחות,

קרא עוד »

מכירת אופציה ייחודית לקבוצת רוכשים

יזם רוכש אופציה ייחודית במקרקעין, אשר עונה על תנאי סעיף 49י לחוק. היזם מסחר את אותה אופציה לקבוצת רוכשים, אשר מצידה מממשת את האופציה כלפי בעל המקרקעין ורוכשת את המקרקעין. האם יש לראות את היזם כמי שמימש בעצמו את האופציה מבעל המקרקעין, ומכר את המקרקעין עצמם לקבוצת הרוכשים? שאלה זו נדונה בשלושה פסקי דין שניתנו

קרא עוד »

תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

נכנס לתוקף תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין – קבלת אישורים לטאבו באופן מהיר ביום 1 ביוני 2018, נכנסו לתוקף הוראות חדשות בחוק מיסוי מקרקעין המאפשרות לקבל אישורים לרישום בטאבו (מס שבח ומס רכישה) באופן מהיר, ואף במיידי, ועוד לפני עריכת שומות. שתי ההוראות נקבעו במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 ו-2018 ונכנסו לתוקף כאמור לאחרונה. סעיף

קרא עוד »

שינויים במיסוי דירת מגורים

שינויים במיסוי מכירת דירות מגורים בשנת 2014 נכנסה לתוקף אחת הרפורמות המקיפות שנעשו בחוק מיסוי מקרקעין ביחס למיסוי מכירת דירות מגורים. הרפורמה כללה ביטול של סעיף פטור מרכזי בחוק, וקביעת מנגנון מיסוי חדש במקומו ("חישוב המס המוטב"), לפיו יהיה השבח שנצבר על הדירה עד לשנת 2014 פטור ממס, ויחול חיוב במס בשיעור של 25% רק

קרא עוד »