מבזקי מס

/מבזקי מס
3 03, 2017

פסק דין ע"מ 1110-06 ד"ר נטע גולן נגד פקיד שומה כפר סבא

מבזקי מס|

1.שינוי זכויות במניות וחלוקת דיבידנד לחלק מבעלי המניות בלבד אגב מכירת מניותיהם יהווה עיסקה מלאכותית 2.סעיף 17 (11) התרת ניכוי הוצאות יצוג לא יחול על יצוג בשומות בדבר רווחי הון ע"מ 1110-06 ד"ר נטע גולן נגד פקיד שומה כפר סבא

3 03, 2017

פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין גזית גלוב – ניכוי מס תשומות בידי חברת השקעות בנדל"ן

מבזקי מס|

כמעט שלוש שנים לאחר פס"ד במחוזי בעניין גזית גלוב אשר פגע משמעותית בפעילות חברות ההחזקה הישראליות מאחר ושלל הכרה של 75% מתשומות המע"מ, נקבע כי יוכרו לחברה שני שליש מהתשומות. יצוין כי לכאורה פס"ד אינו יוצר הלכה בנושא שכן מדובר באישור הסכמות בין הצדדים ועל כן נרשמה בפס"ד הודעת המדינה, המקובלת בהקשר זה על המערערת, [...]

3 03, 2017

הפחתת שיעורי מס שבח לבעלי קרקעות לפני שנת 2001

מבזקי מס|

משרד האוצר הודיע על רפורמה ולפיה מס שבח יופחת ל-20% ללא קשר לתאריך רכישת הקרקע. כידוע, סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, קובע את נוסחת הלינאריות, לפי נוסחה זו, שיעור מס השבח לגבי נכסים אשר נרכשו עובר לתאריך 07.11.01 יפוצל לשני מרכיבים- 20% ושיעור מס מלא בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס [...]

3 03, 2017

פסק דין של בית המשפט העליון בירושלים

מבזקי מס|

בע"א 10088/09 מוחמד דגמין נ' פקיד שומה באר שבע, אשר ניתן ביום 03.10.2010, גילה ביהמ"ש גישה ליברלית ע"י כך שקיבל את בקשת המערער לתיקון כתב הערעור על מנת שזו תכלול השגות גם על קביעות שנות מס נוספות שלא נכללו קודם לכן. כאמור, בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו של המערער על צו-שומה שנערך [...]

3 03, 2017

פסק דין חדש של ועדת ערר מס שבח מקרקעין, התשכ"ג קבע כי זיכרון דברים אינו מהווה עסקה במקרקעין

מבזקי מס|

ביום 30.08.2010 ניתן פסק הדין של ועדת ערר מס שבח מקרקעין, התשכ"ג -1963, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בעניין ו"ע 1460/05, ו"ע 1185/07, ו"ע 1184/07, ו"ע 1342/06 ד. דוידוף הנדסה ובנין בע"מ ואח' נ' מנהל מס שבח, מרכז, בו קבעה ועדת הערר, כי זיכרון דברים אינו מהווה, בנסיבות המקרה, עסקה במקרקעין. ועדת הערר ציינה, כי [...]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות