מבזקי מס

/מבזקי מס
3 03, 2017

ע"מ 19466-01-12 צור נ' פקיד השומה חיפה

מבזקי מס|

ע"מ 19466-01-12 צור נ' פקיד השומה חיפה (פורסם בנבו, 21.10.14) נדחתה עמדת רשות המסים ונקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי, כבוד השופט רון סוקול, כי המערערת אשר שהתה מחוץ לישראל מאז חודש ינואר 2006 ועד חודש אוגוסט 2008 הינה תושבת חוץ בתקופה זו. בע"מ 19466-01-12 צור נ' פקיד השומה חיפה

3 03, 2017

פסק דין ע"מ 1110-06 ד"ר נטע גולן נגד פקיד שומה כפר סבא

מבזקי מס|

1.שינוי זכויות במניות וחלוקת דיבידנד לחלק מבעלי המניות בלבד אגב מכירת מניותיהם יהווה עיסקה מלאכותית 2.סעיף 17 (11) התרת ניכוי הוצאות יצוג לא יחול על יצוג בשומות בדבר רווחי הון ע"מ 1110-06 ד"ר נטע גולן נגד פקיד שומה כפר סבא

3 03, 2017

פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין גזית גלוב – ניכוי מס תשומות בידי חברת השקעות בנדל"ן

מבזקי מס|

כמעט שלוש שנים לאחר פס"ד במחוזי בעניין גזית גלוב אשר פגע משמעותית בפעילות חברות ההחזקה הישראליות מאחר ושלל הכרה של 75% מתשומות המע"מ, נקבע כי יוכרו לחברה שני שליש מהתשומות. יצוין כי לכאורה פס"ד אינו יוצר הלכה בנושא שכן מדובר באישור הסכמות בין הצדדים ועל כן נרשמה בפס"ד הודעת המדינה, המקובלת בהקשר זה על המערערת, [...]

3 03, 2017

הפחתת שיעורי מס שבח לבעלי קרקעות לפני שנת 2001

מבזקי מס|

משרד האוצר הודיע על רפורמה ולפיה מס שבח יופחת ל-20% ללא קשר לתאריך רכישת הקרקע. כידוע, סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, קובע את נוסחת הלינאריות, לפי נוסחה זו, שיעור מס השבח לגבי נכסים אשר נרכשו עובר לתאריך 07.11.01 יפוצל לשני מרכיבים- 20% ושיעור מס מלא בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס [...]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות