מבזקי מס

/מבזקי מס

מבזקי מס

מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה (רר"ל) בחברה הזכאית להטבות מס

מהו שיעור המס החל על רר"ל בחברה הזכאית להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון?מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה שבפקודת מס הכנסה, נועד לאפשר לבעל מניות בחברה ליהנות משיעור המס על דיבידנד בגין רווחיה הצבורים של החברה בעת מכירת המניות, וע"י כך לא לאלץ את בעל המניות לחלק דיבידנד לפני מכירת החברה.ברגיל מנגנון זה ישים, לגבי

קראו עוד »

מפעל טכנולוגי מועדף

חוק עידוד השקעות הון התשי"ט1959- )להלן: "החוק"(, נחקק במטרה לעודד השקעות הון ויוזמותכלכליו ת באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות טכנולוגית באמצעות הטבות מס שונות., ניתנות הטבות מס מהותיות לחברות בעלות "מפעל1החל משנת ,2017 בעקבות תיקון 73 לחוקטכנולוגי מועדף" )להלן: "חברה טכנולוגית"(.חברה טכנולוגית זכאית לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסותיה הטכנולוגי ות. בנוסף, בעלי המניותשל חברות טכנולוגיות,

קראו עוד »

מענק הוצאות קבועות – כיצד יחושב המענק לנישום מרובה סניפים?

מהו הדין לגבי עסק המפעיל מספר סניפים? האם יש לחשב את הזכאות למענק ההוצאות הקבועות ביחס לכל סניף בנפרד או ביחס לעסק הנישום בכללותו? עסקים רבים, אשר חוו ירידה בהכנותיהם בעקבות משבר הקורונה, פועלים באמצעות מספר סניפים, ולעתים ישנו שוני בין התוצאות הכלכליות של כ"א מהסניפים בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס. מקרה שכזה נדון לאחרונה

קראו עוד »

מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות

מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות נישומים רבים, המשכירים נכס מסחרי והגישו בקשה לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, גילו כי רשות המיסים מסרבת להעניקו. בהחלטה חדשה של ועדת הערר נדחתה עמדת רשות המסים. כחלק מההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה חוו נישומים, המפיקים הכנסת שכירות, ירידה בהכנסותיהם בשל הפסקת או

קראו עוד »

צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות

צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות לאחרונה החלה רשות המסים לדרוש מנישומים להשיב את מענקי ההוצאות הקבועות שקיבלו, באופן מלא או חלקי. זאת גם במקרה שבו הנישומים פעלו לפי הוראות החוק והוראת הביצוע, ותבעו את הפיצוי המתקבל לפי נוסחת הפיצוי שנקבעה בחוק. לטענת רשות המיסים מענק הוצאות קבועות נועד לפצות על

קראו עוד »

לידיעת היזמים – תיתכן חבות במס רכישה בעת רכישת פרויקט תמ"א 38

האם מכירת פרויקט תמ"א 38 בטרם הגיע "יום המכירה" מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס רכישה מצד הקונה? שאלה זו מעסיקה יזמים רבים העוסקים בתחום, ולמרות שנדמה היה כי התקבלה הכרעה ברורה בעניין, דומה כי לא נאמרה עדיין המילה האחרונה. לקריאת המאמר המלא שפורסם על ידי עו"ד טל בן משה לחץ כאן בפסק הדין שניתן

קראו עוד »

החבות במס רכישה ברכישת קרקע עם התחייבות לבניית דירה (דירה "על הנייר")

פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין יוצר חוסר בהירות באשר לחבויות מס הרכישה בעת רכישת קרקע עם התחייבות לבנות עליה דירת מגורים (דירה "על הנייר"). לקריאת המאמר המלא שפורסם על ידי עו"ד טל בן משה לחץ כאן לפני שנרחיב את הדיבור בסוגיה, קצת רקע משפטי. חוק מיסוי מקרקעין מבחין בין

קראו עוד »

רשות המסים החליטה: נדרשים רק שלושה עובדי פיתוח לצורך קבלת הטבות מס של מפעל מועדף טכנולוגי

רשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי לפיה חברה המעסיקה שלושה עובדי פיתוח בלבד, תיהנה מהטבות מס של מפעל מועדף טכנולוגי – הפחתת שיעור מס החברות מ- 23% ל- 12% או 7.5% בלבד (כתלות במיקום פעילותה), והפחתת שיעור מס הדיבידנד החל על בעלי מניותיה מ- 25% או 30% (כתלות בשיעור האחזקה), ל- 20% בלבד. עד לאחרונה, מדיניותה

קראו עוד »

אופציות המבשילות באקזיט או הנפקה

אופציות לעובדים המבשילות באקזיט, ימוסו בשיעור מס שולי ביום 5 בדצמבר 2018, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי שכותרתו "תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים" (להלן: "החוזר"). בהתאם להוראות החוזר, הקצאת מניות או אופציות לעובדים אשר מבשילות באירוע אקזיט או הנפקה – ימוסו במועד זה בשיעור מס שולי ולא בשיעור מס רווח הון בגובה 25%. כידוע,

קראו עוד »

עדכונים בנושא מפעל מועדף – קיטון במספר עובדים, פרסום הצו לעידוד השקעות הון ומצגת המסכמת את הטבות המס במפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגי

קיטון במספר העובדים הדרושים לקבלת ההטבות בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, הטבות מס תינתנה רק לחברה בעלת "מפעל תעשייתי". עד היום, עמדת רשות המסים הייתה, כי המונח "מפעל" יחול כאשר מועסקים בחברה לפחות 10 עובדים (עם זאת, הייתה הקלה מסוימת לחברות שהעסיקו פחות מ- 10 עובדים, בתנאי שיראו גידול ל- 10 עובדים תוך פרק

קראו עוד »
Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן