מס הכנסה

/מס הכנסה

מס הכנסה

פס"ד חדש של ביהמ"ש המחוזי חיפה – הפרש שומות יוצר נטל ראיה מוגבר על פקיד השומה

בית המשפט קובע, בין היתר: "…לדעתי ובזהירות המתבקשת, לכאורה, התנהלות לפיה עולה הצעה בשלב א' של הדיונים על ידי רשות מס הנמוכה באופן משמעותי מן השומה המוצאת בשלב ב' של ההליך השומתי, אינה ראויה, ובמידה רבה מבססת טענה כי התנהלות של אותה רשות, אינה רצינית. יושם לב, כי הסמכות ואף החובה המוטלת על המשיב לבדוק

קראו עוד »

בית-המשפט העליון קיבל את ערעור רשויות המס בעניין שקורי

בית-המשפט העליון קיבל את ערעור רשויות המס וקבע כי לשונו הברורה של סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה אינה מותירה מקום לפרשנות הגורסת כי דרישת אי-התלות היא חזקה הניתנת לסתירה. היינו: המדובר בחזקה חלוטה. בית-המשפט העליון קיבל את ערעור רשויות המס בעניין שקורי

קראו עוד »
תושב חוזר

תושב חוזר

מדריך מס לתושב חוזר ששהה בחו"ל שנתיים ויותר ולסטודנט חוזר תושב חוזר – מי מוגדר? תושב חוזר הוא אדם ששהה בחו"ל לפרק זמן מסוים, בדרך כלל 6 שנים ומעלה טרם חזרתו לישראל. המונח "תושב חוזר" אמנם זהה בגופים ממשלתיים שונים, אך המשמעות שלו שונה. כך למשל, לפי משרד העלייה והקליטה, אדם עשוי להיות מוגדר כ"תושב

קראו עוד »

הבהרות רשות המיסים לגבי טופס 5329

לאחרונה, שלחה מחלקת מודיעין ברשות המסים עשרות אלפי דרישות למילוי טופס 5329 ליחידים רבים ("דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל). ביום 11.8.2014 פרסמה רשות המסים מספר הבהרות לגבי מילוי טופס זה. הבהרות רשות המיסים לגבי טופס 5329

קראו עוד »

נוהל גילוי מרצון חדש והוראות שעה המאפשרות גילוי מרצון אנונימי ומקוצר פורסמו על ידי רשות המיסים

רשות המסים פרסמה בתאריך 7.9.2014 "נוהל גילוי מרצון" חדש, המחליף את הנוהל הקיים. מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים. נוהל גילוי מרצון חדש והוראות שעה המאפשרות גילוי מרצון אנונימי ומקוצר פורסמו על

קראו עוד »

הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן

פורסמה הצעת חוק לצמצום השימוש במוזמן העוסקת בשני מישורים: המישור הראשון עוסק בקביעת איסורים ומגבלות על השימוש במזומן והמישור השני בקביעת הסדרים חלופיים לשימוש במזומן הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן

קראו עוד »

הצעה לתיקון חוק האנג'לים

בתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד – 2014 הומלץ לעדכן אתהסעיפים המתייחסים להשקעת יחיד בחברת מטרה (חוק האנג'לים). כיום ניתן להכיר בהשקעה של עד5 מיל' ₪ כהוצאה לצרכי מס שתפרס על פני שלוש שנים. לאור השימוש המועט בהוראה ואי השגתיעדיה, מוצע התיקון לחוק. כך למשל, הגדרת "משקיע" תכלול גם שותפות וכן הוצע

קראו עוד »

ניכויי הוצאות פרסום לצרכיי מס

נדב שגיא עו"ד (רו"ח) עיקרון הבסיס לניכוי הוצאות פרסום מהכנסות העסק, הוא כי מדובר ב"הוצאה עסקית שוטפת לצורך יצור הכנסה" של העסק. המשמעות הטמונה בביטוי זה לצורך דיני המס, הינה כי מטרת ההוצאה היא ייצור הכנסה בשנת המס בה הוצאה בלבד, ולא נועדה לייצור הכנסה בשנים מאוחרות. בהתאם לעיקרון זה, כאשר מדובר בהוצאה שמטרתה הפעלה

קראו עוד »

רשות המיסים פרסמה טיוטת חוזר המכילה הקלות ממס ליזמי סטארט אפ בעת מכירת זכוויתיהם

פורסמה טיוטת חוזר המאפשרת ליזמי סטארט אפ למכור את זכויותיהם בחברה תוך תשלום מס רווח הון על מרכיב ה- holdback גם במקרה בו התחייבו לעבוד בחברה פרק זמן נוסף לאחר מכירת הזכויות. עד לאחרונה היתה רשות המיסים בדעה כי במקרה בו ממשיכים היזמים/המייסדים/עובדי מפתח לעבוד בחברה לאחר מכירת הזכויות יחויב מרכיב ה- holdback כהכנסת עבודה

קראו עוד »
Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן