חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים

/חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים
2 01, 2019

אופציות המבשילות באקזיט או הנפקה

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים, מבזקי מס, מס הכנסה|

אופציות לעובדים המבשילות באקזיט, ימוסו בשיעור מס שוליביום 5 בדצמבר 2018, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי שכותרתו "תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים" (להלן: "החוזר"). בהתאם להוראות החוזר, הקצאת מניות או אופציות לעובדים אשר מבשילות באירוע אקזיט או הנפקה - ימוסו במועד זה בשיעור מס שולי ולא בשיעור מס רווח הון בגובה 25%.כידוע, סעיף 102 [...]

11 11, 2018

עדכונים בנושא מפעל מועדף – קיטון במספר עובדים, פרסום הצו לעידוד השקעות הון ומצגת המסכמת את הטבות המס במפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגי

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים, מבזקי מס, מס הכנסה|

קיטון במספר העובדים הדרושים לקבלת ההטבות בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, הטבות מס תינתנה רק לחברה בעלת "מפעל תעשייתי". עד היום, עמדת רשות המסים הייתה, כי המונח "מפעל" יחול כאשר מועסקים בחברה לפחות 10 עובדים (עם זאת, הייתה הקלה מסוימת לחברות שהעסיקו פחות מ- 10 עובדים, בתנאי שיראו גידול ל- 10 עובדים תוך פרק [...]

14 03, 2017

רשות המיסים החליטה על דחיית מועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים|

את ההודעות על נאמנות קרובים ימסור הנאמן לפקיד השומה עד ליום 31.12.2014 או עד מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, לפי המוקדם שביניהם. עם זאת, לאחַר שנמסרה ההודעה הראשונית, יוכל הנאמן למסור את ההודעה על בחירת מסלול המיסוי בנאמנות קרובים, באמצעות הגשת טופס 154 נוסף, עד מועד הגשת הדו"ח של הנאמנות לפי סעיף 131 לפקודה [...]

14 03, 2017

תיקון 175 לפקודת מס הכנסה- פטור ממס על מלגות סטודנטים ולחוקרים.

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים|

ביום 3.3.2010, פורסם תיקון 175 לפקודה (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע–2010, התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010) שבמסגרתו תוקן סעיף 9 לפקודה. על פי הצעת החוק, עולה כי מטרת התיקון הינה בין היתר "לקדם את המוסדות האקדמיים בישראל ולמנוע מסטודנטים ומחוקרים לעזוב אותם". במסגרת התיקון נקבע כי מלגה שניתנה [...]

14 03, 2017

אמנות מס חדשות עם טיוואן וייטנאם ואסטוניה

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים|

ביום ה-25.1.2010 פורסמו ברשומות הצווים הבאים: צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (טיוואן), התש"ע-2010; צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (וייטנאם), התש"ע-2010; וצו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (אסטוניה), התש"ע-2010. – הצווים האמורים מעניקים תוקף החל מיום ה- 1.1.2010, לאמנות המס שנחתמו בין ישראל לבין (1) טיוואן, (2) וייטנאם ו- (3) אסטוניה בהתאמה. לקראיה

13 03, 2017

הארכת תוקפן של הטבות לשותפים בחיפושי נפט

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים|

ביום ה- 14.1.2010 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזרה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע- 2010 – במסגרת תקנות כאמור הוארך תוקפן של התקנות המעניקות הטבות מס למשקיעים ביחידות השתתפות של שותפויות שמטרתן חיפוש נפט, עד ליום 31.12.2010. לקריאה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?