תיקון 175 לפקודת מס הכנסה- פטור ממס על מלגות סטודנטים ולחוקרים.

//תיקון 175 לפקודת מס הכנסה- פטור ממס על מלגות סטודנטים ולחוקרים.

תיקון 175 לפקודת מס הכנסה- פטור ממס על מלגות סטודנטים ולחוקרים.

ביום 3.3.2010, פורסם תיקון 175 לפקודה (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע–2010, התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010) שבמסגרתו תוקן סעיף 9 לפקודה. על פי הצעת החוק, עולה כי מטרת התיקון הינה בין היתר "לקדם את המוסדות האקדמיים בישראל ולמנוע מסטודנטים ומחוקרים לעזוב אותם".

במסגרת התיקון נקבע כי מלגה שניתנה לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה מאושר וכן מלגה שניתנה לחוקר הפועל במוסד מחקרי או מכון מחקר תורני, תהיינה פטורות ממס בלבד שלא ניתנה בעדם כל תמורה מצד הסטודנט או החוקר. יצוין, כי על פי התיקון, נקבע שהפעולות הנ"ל לא ייחשבו בגדר תמורה: התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים ומחקר; שימוש במחקר; פעילות קהילתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר.

במסגרת התיקון נקבע כי הפטור ממס הכנס בשל מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה יהיה ללא מגבלת תקרה; ואולם, באשר לפטור ממס הכנסה בשל מלגה שניתנת לחוקר בתקופת לימודיו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני, נקבעה תקרת פטור של 90,000 ₪ לשנה.

כמו כן, במסגרת התיקון תוקן גם באופן עקיף סעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 בו נקבע כאמור כי "מלגות" שניתנו לסטודנטים או חוקרים יוחרגו מהגדרת שכר לעניין מס שכר.

לקריאה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן