שינוי במיסוי הכנסותיהם של קיבוצים וחבריהם המתקבלות מחוץ לישראל בעקבות חוק ההסדרים

/, מבזקי מס, מיסוי בינלאומי/שינוי במיסוי הכנסותיהם של קיבוצים וחבריהם המתקבלות מחוץ לישראל בעקבות חוק ההסדרים

שינוי במיסוי הכנסותיהם של קיבוצים וחבריהם המתקבלות מחוץ לישראל בעקבות חוק ההסדרים

תיקון חוק התייעלות כלכלית שאושר על ידי הכנסת ביום 21.12.2016 כולל שינויים מרחיקי לכת העלולים להשפיע גם על מיסוי חברי קיבוץ וקיבוצים בעלי פעילות עסקית מחוץ לישראל.

עד לתיקון החוק שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017, הסדרי המיסוי לחברי הקיבוצים היו ייחודים. חישוב המס התבצע בהתאם להכנסות כלל חברי הקיבוץ. תחילה, היו מחשבים את כלל הכנסות הקיבוץ תוך ניכוי הוצאות המחיה של חברי הקיבוץ. לאחר מכן חולקה ההכנסה החייבת במס באופן שווה בין כלל חברי הקיבוץ, כשכל חבר חב במס בהתאם לזיכויים ולניכויים האישיים החלים עליו. שיטה זו אפשרה לחברי הקיבוץ להקטין את נטל מס המוטל עליהם.

אופן המיסוי החדש שנקבע בתיקון החוק בעל השלכות מרחיקות לכת. מנגנון המיסוי כולל הבחנה בין קיבוץ שעבר הפרטה – קיבוץ "מתחדש" לבין קיבוץ "שיתופי". הבחנה זו, טומנת בחובה השלכות רבות ובין היתר, גם באופן המיסוי הבינלאומי של אותם קיבוצים וחבריהם, המחייבת בחינה מחודשת של סיווג ההכנסה, כמפורט להלן:

  1. שינוי המיסוי בגין הכנסות מחו"ל המתקבלות בידי חבר קיבוץ – חברי קיבוץ רבים מקבלים הכנסות מחוץ לישראל, כגון פנסיה ושכירות. הכנסות אלו ניתן לייחס לאותו חבר באופן אישי או במסגרת שומת הקיבוץ. אופן הייחוס משנה מהותית את גובה המס שישולם ומושפע מגורמים רבים לרבות הכנסת חבר הקיבוץ, סיווג הקיבוץ בהתאם לתיקון, בחירת מסלול המס בעבור קיבוץ מתחדש ועוד. בעקבות התיקון, יש לבחון מחדש את הייחוס האופטימאלי על מנת להימנע מתשלום מס גבוה ולעיתים אף כפל מס בגין הכנסות אלו.
  2. הקטנת נטל המס של קיבוצים בעלי פעילות עסקית בחו"ל – חוק ההסדרים שינה את סיווג הקיבוץ כשיתופי או מתחדש בדין הפנימי-הישראלי. שינוי זה, משפיע גם על מעמד הקיבוץ בעל פעילות עסקית בחו"ל במדינה בה היא מתקיימת. התיקון יכול לשנות את סיווג הקיבוץ באמנה למניעת כפל המס הרלוונטית או בדין הפנימי של אותה מדינה, ובעקבות כך, ישתנה גם נטל המס שיוטל על אותו קיבוץ – הן במדינה בה הופקה ההכנסה והן בישראל.

אנו ממליצים לבחון אחר השינויים בחוק וההשלכות הנלוות בכדי למזער את נטל המס במסגרת הוראות החוק.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל  guy@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן