שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות

/, מיסוי בינלאומי, מס הכנסה/שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות

שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות

ביום 04.01.2017 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238) התשע"ז-2017, הטומנת בחובה שינויים מהותיים בהוראות המיסוי הבינלאומי המשפיעים על חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות (קישור להצעת החוק).

בהתאם להגדרות פקודת מס הכנסה, "חברה נשלטה זרה" (להלן: "חנ"ז") תיחשב חברה שרוב הכנסותיה ו/או רווחיה נובעים מהכנסה פאסיבית, דהיינו הכנסות מריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנד, תמלוגים ודמי שכירות. הכנסה זו אינה כוללת הכנסה שאילו הופקה בישראל הייתה נחשבת כהכנסה מעסק. בעל מניות בחברה נשלטת זרה צריך לשלם מס דיבידנד, גם אם החנ"ז לא חילקה את רווחיה, כלומר, "דיבידנד רעיוני".

בהתאם להצעה לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 238 מיום 04.01.2017, מוצע להוסיף הכנסות נוספות שתסווגנה כהכנסה פאסיבית ובכך להגדיר חברות זרות נוספות כחנ"ז, אם טרם סווגו כך:

  • הכנסות מריבית או הפרשי הצמדה שהתקבלו מצד קשור. בנוסף, גם הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה שאינה מצד קשור, שלא נחשבת הכנסה מעסק אילו הופקה בישראל.
  • הכנסה מתמלוגים, אף אם מדובר בהכנסה עסקית, למעט תמלוגים שהמשלם אינו צד קשור למקבל התמלוגים, בעבור נכס שמקבל ההכנסה פיתח אותו במישרין.
  • דמי שכירות בגין נכס אשר הושכר מעל לשנה, גם אם מדובר בהכנסות עסקיות.

 

אנו ממליצים לחברות זרות אשר מפיקות את ההכנסות המצוינות לעיל, לפנות למשרדנו לצורך בדיקת סיווגן וחבות המס שלהן בישראל כתוצאה מהתיקון המוצע לפקודת מס הכנסה.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל guy@sagilaw.com

השאירו לנו הודעה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן