שינויים במיסוי דירת מגורים

//שינויים במיסוי דירת מגורים

שינויים במיסוי דירת מגורים

שינויים במיסוי מכירת דירות מגורים

בשנת 2014 נכנסה לתוקף אחת הרפורמות המקיפות שנעשו בחוק מיסוי מקרקעין ביחס למיסוי מכירת דירות מגורים.

הרפורמה כללה ביטול של סעיף פטור מרכזי בחוק, וקביעת מנגנון מיסוי חדש במקומו ("חישוב המס המוטב"), לפיו יהיה השבח שנצבר על הדירה עד לשנת 2014 פטור ממס, ויחול חיוב במס בשיעור של 25% רק על השבח שנצבר מיום 1.1.14 ועד למכירה. במקביל, ועל מנת למנוע מבעלי דירות למכור הלכה למעשה בפטור (או תוך תשלום מס מזערי) מספר בלתי מוגבל של דירות מגורים, נקבעו במסגרת הוראת שעה מגבלות על השימוש במנגנון חישוב המס המוטב לתקופה של 4 שנים, עד לסוף שנת 2017.

ביום 1.1.18 הסתיימה תקופת הוראת השעה והמגבלות שנקבעו מכוחה, ונכנסו לתוקף מספר שינויים במיסוי מכירת דירות מגורים, אותם נפרט להלן:

הסרת המגבלה על כמות הדירות הנמכרות בחישוב המס המוטב   
בהוראת השעה נקבע, כי ניתן להחיל את חישוב המס המוטב לכל היותר פעמיים. החל מיום 1.1.18 לא תחול מגבלה זו יותר, וחישוב המס המוטב יהפוך לברירת המחדל במכירת כל דירת מגורים, ללא קשר למספר הפעמים בהן עשה המוכר שימוש בחישוב זה. לכך יש משמעות גדולה לבעלי דירות אשר בבעלותם יותר מדירה אחת, ובמיוחד ככל שמועד הרכישה של הדירה הנמכרת ישן יותר.

הסרת המגבלות על דירות שהתקבלו במתנה        
בהוראת השעה נקבעו מגבלות על השימוש בחישוב המס המוטב ביחס לדירות שהתקבלו במתנה. החל מיום 1.1.18 ניתן יהיה להחיל את חישוב המס המוטב גם על דירות שהתקבלו במתנה ללא מגבלה. 

הסרת המגבלה על מכירת דירות לקרובים          
הוראת השעה קבעה, כי לא ניתן להחיל את חישוב המס המוטב במכירת דירת מגורים לקרוב, אפילו אם המכירה נעשית בתמורה מלאה. החל מיום 1.1.18 ניתן למכור דירת מגורים לקרוב, בתמורה או שלא בתמורה, תוך שימוש בחישוב המס המוטב.

הסרת המגבלה על ניצול הפטור לדירה יחידה     
בעת מכירת דירת מגורים יחידה ניתן בנסיבות מסוימות להנות מפטור מלא ממס שבח. בהוראת השעה נקבע, כי מי שהייתה לו יותר מדירת מגורים אחת ביום 1.1.14 לא יוכל לעשות שימוש בפטור בתקופת המעבר, גם אם תיוותר בידיו דירת מגורים יחידה. החל מיום 1.1.18 לא תחול מגבלה זו יותר, וכל מוכר המוכר את דירתו היחידה יהיה רשאי לעשות שימוש בפטור ללא קשר למספר הדירות שהיו בבעלותו בעבר, ובכפוף לעמידתו ביתר תנאי הפטור.

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן