רכישה עצמית של אגרות חוב

//רכישה עצמית של אגרות חוב

רכישה עצמית של אגרות חוב

"רשות המיסים פרסמה הבוקר חוזר מקצועי ובו סקירה של הדרכים השונות, המשמשות לרכישה עצמית של אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה, וכן את הסדר החוב השונים וכן היבטי המס המתעוררים במקרים אלה, הן מבחינת סיווג ההכנסה והן מבחינת עיתויה.

במסגרת החוזר נקבעו התנאים לסיווג מחדש של רכישה על ידי חברה קשרוה כריכה על ידי החברה המנפיקה כמפורט להלן:

א.      החברה הקשורה הינה חברה חדשה שהוקמה לצורך הרכישה או שהינה חברה קיימת ללא פעילות ממשית;

ב.      החברה הקשורה מוחזקת, במישרין או בעקיפין, לפחות ב-90% בידי החברה המנפיקה או בידי קרובה ("קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה);

ג.       החברה הקשורה רוכשת את אגרות החוב באמצעות מימון מהחברה המנפיקה או מקרובה או בערבותם;

ד.      תנאי ההלוואה שניתנו על ידי החברה המנפיקה או על ידי קרובה לחברה הרוכשת, לצורך רכישת אגרות החוב, מושפעים מהיחסים המיוחדים ביניהם. לעניין זה, יראו הלוואה לחברה הרוכשת, אשר הריבית בגינה גבוהה מהריבית המשולמת לחברה הרוכשת בגין האג"ח המוחזקות על ידה לאחר הרכישה, באופן שהחברה הרוכשת אינה מכירה בהכנסת ריבית בשל החזקתה באגרות החוב, כהלוואה המושפעת מיחסים מיוחדים.

 

להורדת החוזר לחץ כאן"

השאירו לנו הודעה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן