צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות

//צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות

צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות

צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות

לאחרונה החלה רשות המסים לדרוש מנישומים להשיב את מענקי ההוצאות הקבועות שקיבלו, באופן מלא או חלקי. זאת גם במקרה שבו הנישומים פעלו לפי הוראות החוק והוראת הביצוע, ותבעו את הפיצוי המתקבל לפי נוסחת הפיצוי שנקבעה בחוק.

לטענת רשות המיסים מענק הוצאות קבועות נועד לפצות על תשלום ההוצאות הקבועות של העסק בלבד, ולכן עומדת לה הסמכות לבדוק באופן פרטני מהן ההוצאות הקבועות של העסק שיש לפצות עבורן, ובמנותק מנוסחת הפיצוי הקבועה בחוק. בפועל, במקרים רבים רשות המיסים הלכה למעשה מתעלמת מהוראות החוק, וקובעת סכום פיצוי נמוך מזה המתקבל לפי נוסחת הפיצוי שבחוק, לעתים תוך מתן נימוקים משונים ולעתים אף ללא כל נימוק. כפועל יוצא מוציאה רשות המיסים לנישום דרישה להשבת הסכום ששולם לו ביתר, לטענתה.

בעניין זה נבקש לעדכנכם כי עמדת רשות המסים נדחתה בהחלטת ועדת הערר לענייני קורונה בעניין ב.ג. בטחון הצפון (ערר 1060-21). ועדת הערר קבעה, כי אחת מתכליות החוק היא סיוע מהיר ויעיל, וזאת תחת בדיקה פרטנית וממושכת של פעילות העסק. לפיכך נקבע, כי לרשות המסים אין סמכות לסטות באופן גורף מנוסחת הפיצוי הקבועה בחוק, והיא רשאית לעשות כן – בעסק שמחזור עסקאותיו עולה על 1.5 מיליון ש"ח – רק באמצעות שינוי מקדם ההוצאות הקבועות, כאשר שוכנעה שהמקדם שנקבע בחוק אינו משקף את ההוצאות הקבועות בעסק מסוג עסקו של הנישום. נקבע, כי במקרה זה הנטל הוא על רשות המסים ועליה החובה להצדיק את החלטתה לסטות מהנוסחה. עוד נקבע, כי סמכות רשות המסים לשנות את מקדם ההוצאות הקבועות חלה גם בכיוון ההפוך ועשויה להביא להגדלת שיעור המקדם.

לאור עמדת רשות המסים והחלטת ועדת הערר הנ"ל מוצע לנישומים לבחון כדאיות של הגשת השגה או ערר (במקרה המתאים) על החלטת רשות המסים. למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים מול רשות המיסים וקרן הפיצויים, ונשמח לסייע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד טל בן משה.

ליצירת קשר – טל' 077-6467030; נייד 054-4772323; דוא"ל tal@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן