פסק דין של בית המשפט העליון בירושלים

//פסק דין של בית המשפט העליון בירושלים

פסק דין של בית המשפט העליון בירושלים

בע"א 10088/09 מוחמד דגמין נ' פקיד שומה באר שבע, אשר ניתן ביום 03.10.2010, גילה ביהמ"ש גישה ליברלית ע"י כך שקיבל את בקשת המערער לתיקון כתב הערעור על מנת שזו תכלול השגות גם על קביעות שנות מס נוספות שלא נכללו קודם לכן.

כאמור, בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו של המערער על צו-שומה שנערך לו לשנת המס 1999, ודחה את ערעורו על צו-שומה לשנת המס 1998. בהודעת הערעור שהוגשה לבית המשפט העליון, השיג המערער על קביעתו של בית המשפט המחוזי בעניין שנת המס 1998, וביקש לבטל את פסק דינו של בית מפשט קמא בנוגע לשנת המס 1998. כמו כן, ביקש המערער לתקן הודעת הערעור כך שתכלול השגות גם על הקביעות בעניין שנת המס 1999.

בית המשפט העליון קיבל את הבקשה תוך חיוב המבקש בתשלום הוצאות המשיב. בקביעתו, הסתמך ביהמ"ש על תקנה 417 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 ("התקנות"), לפיה ניתן להורות על תיקון כתב הערעור "בכל עת שתיראה לבית המשפט בכך למעשה הוארכו המועדים להגשת ערעור לבית המשפט מעבר לאמור בחוק".

בהקשר זה הוסיף ביהמ"ש העליון כי במצב דברים זה, ככלל, יש לבחון בקשה לתיקון כתב הערעור באופן ליבראלי, זאת לאור חשיבותה הרבה של זכות הטיעון והשאיפה להניח לפני ערכאת הערעור את מכלול השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. יתר על כן, כבר נפסק כי הסמכות הקבועה בתקנה 417 לתקנות חלה לא רק על תיקון נימוק קיים אלא גם על הוספת נימוק להודעת הערעור המקורית, ובלבד שלא מדובר בתוספת החורגת מהעילה ומהעובדות שנפרשו לפני בית משפט קמא (ראו ב"ש 63/86 ממן נ' קעטבי, פ"ד מ(1) 194 (1986)).

על כן, כיוון שבאותו מקרה טרם הוגשו סיכומים וטרם התקיים הדיון בערעור, קבע ביהמ"ש העליון כי אין בתיקון המבוקש כדי לגרום לפגיעה של ממש למשיב או בכדי לסרבל את ההליך או להשהות את הטיפול בו ומשכך התיר את התיקון המבוקש.

השאירו לנו הודעה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן