בעקבות פסק הדין של משרדנו בנושא מיסוי קבוצות רכישה פורסם לאחרונה מאמר פרי עטנו.