דיון על כל ההיבטים המיסויים השונים של הכנסה על בסיס יחסי עובד מעביד, בדגש על פסיקה אחרונה בנושא טיפים למלצרים. בערב העיון ידונו היבטי מס הכנסה, ניכויים, ביטוח לאומי, מע"מ, הוראות ניהול ספרים וההשלכות של יחסי עבודה בין המלצר למעסיק.

ערב עיון לשכת רואי חשבון 7.10.2010