ע"מ 1183-5/05: דיבידנד שחילקה חברה משפחתית לבעלי מניותיה מתוך רווחי אקווטי חייב במס לפי סעיף 2(4) לפקודה.

//ע"מ 1183-5/05: דיבידנד שחילקה חברה משפחתית לבעלי מניותיה מתוך רווחי אקווטי חייב במס לפי סעיף 2(4) לפקודה.

ע"מ 1183-5/05: דיבידנד שחילקה חברה משפחתית לבעלי מניותיה מתוך רווחי אקווטי חייב במס לפי סעיף 2(4) לפקודה.

"בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, שניתן ביום 5 באוגוסט 2010, קבע בית המשפט כי דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מתוך רווחי אקוויטי אותם רשמה בדו"חותיה החשבונאיים אינו מהווה "רווחים שחולקו מהכנסות החברה" בהתאם לסעיף 64א(א)(1) לפקודה. בהתאם לזאת, נקבע כי יש למסות את הדיבידנד שנתקבל בידי בעלי המניות בחברה המשפחתית מכוחו של סעיף 2(4) לפקודה.

במסגרת פסק הדין, לעניין ההבחנה שערך בית המשפט לפיה אין לראות את רווחי האקוויטי כהכנסה לעניין הפקודה ולו בהקשר של הכנסת החברה המשפחתית, הסתמך בית המשפט על עמדתנו כפי שהובעהבמאמרו של עו"ד ורו"ח נדב שגיא "דיבידנד בין חברות בישראל- האמנם רווחים ראויים חלוקה" (מיסים יז/4 (אוגוסט 2003) א-131) כדלהלן:

"לטעמי, אין לגזור מהעובדה, שהכנסה מסוימת 'לא תיכלל' כהכנסה חייבת, את העובדה שמדובר בפטור; הנכון הוא, כי אין מדובר בהכנסה כלל. אותו היגיון עלול להוביל לכך, שהכנסות כגון רווחי WINDFALL, או הכנסות חשבונאיות דוגמת רווחי אקוויטי שהוצאו מבסיס המס, ייחשבו הכנסות 'פטורות', בעוד ששיטת המיסוי הנהוגה בישראל לא רואה בהן הכנסות כלל.

לאשרורה של גישה זו השלכות רבות בין השאר לעניין פרשנות סעיף 18(ג) לפקודה וכן לעניין מדידת ההכנסות בחברה נשלטת זרה ובחברת משלח יד זרה לפרטים נוספים אנא פנו למשרדנו

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן