עמידה בחוקי המס הבינלאומיים

/, מבזקי מס, מיסוי בינלאומי/עמידה בחוקי המס הבינלאומיים

עמידה בחוקי המס הבינלאומיים

בשבועות האחרונים אנו עדים לאכיפה מוגברת של רשויות המס, הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי, על פעילות בינלאומית של חברות ישראליות. פעילות זו לוותה ברעש תקשורתי גדול עם מעצרם של מנהלים בכירים בחברות ישראליות. ניתוח פעילות זו חיוני לצורך עמידה ברגולציה המיסויית ומזעור חבות המס בישראל ובחו"ל. להלן יוצגו מספר דגשים במישור המיסוי הבינלאומי אשר הקפדה עליהם חיונית בהקשר זה:

  1. שליטה ניהול בישראל – ישנן שתי אופציות חלופיות להחלת חוקי המס בישראל על חברה. הראשונה, באמצעות בחינת מקום התאגדות החברה. חברה שהתאגדה בישראל חבה במס וזאת ללא קשר למקום פעילותה, בארץ או בחו"ל.

האופציה השנייה להחלת חוקי המס היא באמצעות מבחן השליטה וניהול. חברה זרה תהא חייבת במס ככל שהשליטה והניהול בה מופעלים מישראל, ללא קשר לתושבות בעלי מניותיה. מדובר בקריטריון סבוך, אשר מופעל פעמים רבות על ידי רשויות המס במטרה למסות חברות זרות בישראל. יודגש, כי במקרים מסוימים גם קיומה של אמנה למניעת כפל מס אינו מסייע. בסיטואציות בהן נתקלנו, רשויות המס בישראל, תבעו מחברות זרות לשלם מס חברות מלא בישראל בהתעלם מהמס ששולם בחו"ל.

  1. חברה נשלטת זרה (חנ"ז) – הסדר הממסה חברות זרות המוחזקות על ידי תושבי ישראל, אשר מרבית הכנסותיהן או רווחיהן פאסיבייות (כגון הכנסות ריבית, דיבידנד, תמלוגים, ושכר דירה). משסווגה החברה כחנ"ז, בעל המניות מחויב לשלם מס דיבידנד בישראל (בשיעור 30%) גם אם החברה הזרה טרם חילקה את רווחיה.
  2. חברת משלח יד זרה (חמי"ז) – בדומה לחנ"ז, מדובר בהסדר הקובע שתושב ישראל הפועל באופן אישי באמצעות חברות זרות, יחויב במס שולי בישראל (עד 50%), גם אם ההכנסות התקבלו בידי החברה הזרה וטרם חולקו לבעל המניות. ישנה רשימת מקצועות חופשיים אשר לפי עמדת מס הכנסה מצביעים על סיווג החברה כחמי"ז – כגון: ניהול, ייעוץ, תכנות מחשבים, ורבים אחרים.
  3. מוסד קבע – רווחיה של חברה תושבת מדינה מסוימת יהיו כפופים למס באותה מדינה בלבד, אלא אם החברה מנהלת עסקים באמצעות מוסד קבע במדינה אחרת. דהיינו, במידה וניהול חברה מתבצע ממקום עסקים קבוע במדינה אחרת, על ידי נציג או משרד באותה מדינה (למשל: חברה ישראלית אשר מנהלת עסקים בארצות הברית באמצעות סניף או נציג באותה מדינה) יש לבחון האם נוצרת גם חבות מס בארה"ב. מוסד קבע יכול ליצור חשיפת מס משמעותית במדינה הזרה ולהביא לתשלום כפל מס. הדבר נכון גם במקרה ההפוך, בו לחברה זרה מוסד קבע בישראל.

 

תכנון מס אופטימאלי מתחשב במגוון משתנים כגון: חוקי המס במדינות הרלוונטיות, אמנות מס, בחירת סוגי העסקאות המתאימות, התעדכנות והתחשבות בשינויי חקיקה ומיסוי, הקפדה על צורת התאגדות נכונה, ניסוח חוזים בהתאם להוראות המיסוי ועוד. אנו ממליצים ללקוחותינו את שירותנו בבדיקת אופי פעילותם הבינלאומית לצורך עמידה בחוקי המס השונים והקטנת חבות המס.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל  guy@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן