עדכונים בנושא מפעל מועדף – קיטון במספר עובדים, פרסום הצו לעידוד השקעות הון ומצגת המסכמת את הטבות המס במפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגי

/, מבזקי מס, מס הכנסה/עדכונים בנושא מפעל מועדף – קיטון במספר עובדים, פרסום הצו לעידוד השקעות הון ומצגת המסכמת את הטבות המס במפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגי

עדכונים בנושא מפעל מועדף – קיטון במספר עובדים, פרסום הצו לעידוד השקעות הון ומצגת המסכמת את הטבות המס במפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגי

קיטון במספר העובדים הדרושים לקבלת ההטבות

בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, הטבות מס תינתנה רק לחברה בעלת "מפעל תעשייתי". עד היום, עמדת רשות המסים הייתה, כי המונח "מפעל" יחול כאשר מועסקים בחברה לפחות 10 עובדים (עם זאת, הייתה הקלה מסוימת לחברות שהעסיקו פחות מ- 10 עובדים, בתנאי שיראו גידול ל- 10 עובדים תוך פרק זמן מסוים).

לפני מספר ימים, התכנסה ועדה אשר החליטה, כי גם חברות אשר מעסיקות פחות מ- 10 עובדים, תהיינה זכאיות להטבות, במידה ועדיין הן עונות להגדרת מפעל תעשייתי.

יודגש, כי טרם יצאה הודעה רשמית בנושא.

פורסם הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט-2018
חברות אשר מפתחות תוכנה המשמשת לקניית ומכירת שטחי פרסום באופן מקוון באינטרנט, מרוויחות מהפער שבין התמורה ממכירת שטחי הפרסום לבין עלותם. בחברות אלו, מכירת שטחי הפרסום נרשמת כהכנסה ועלות השטחים בעלות המכר. בגלל אופי הפעולה של התוכנה אשר קונה ומוכרת את שטחי הפרסום, נוצר מצב שלחברות אלו מחזורים גבוהים מאד.
אחד התנאים לקבלת הטבות המס של "מפעל מועדף טכנולוגי" קובע ששיעור הוצאות המו"פ (המונה) מתוך ההכנסות הטכנולוגיות של החברה (המכנה) יעמוד לפחות על 7%. בחברות פרסום מקוון, נוצר קושי לעמוד בתנאי זה, מכיוון שההכנסות אשר מוצגות בדוחות הכספיים גבוהות מאד.

לכן, קובע הצו, כי בהתקיים התנאים הקבועים בו, ניתן לחשב את שיעור הוצאות המו"פ מתוך "הרווח" של החברה, קרי, הפער בין התמורה ממכירת שטחי הפרסום לבין עלותם.
תשומת לבכם כי הצו תקף רטרואקטיבית משנת 2017 (היא שנת תחילת ההטבות למפעל מועדף טכנולוגי).

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן