עדכון טופס 1130- הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

/, מס הכנסה/עדכון טופס 1130- הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

עדכון טופס 1130- הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

טופס 1130 נועד לאפשר לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש אפשרות לבחור בשנת הסתגלות על מנת שלא להיחשב כתושב ישראל לצורכי מס בשנה הראשונה (קישור לטופס).

במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה בוצעה רפורמה משמעותית בהטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, שמטרתה העיקרית הינה קליטת עלייה, החזרת הון אנושי ועידוד משקיעים בעלי פוטנציאל פיננסי. הרפורמה קבעה אפשרות לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש לבחור ב"שנת הסתגלות", כך שלא ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס בשנה הראשונה, למרות שמגוריו ומרכז חייו הועתקו לישראל.

הבחירה מעניקה אפשרות לבחון את המשך הדרך בישראל לאחר שהות של כשנה. במשך שנת ההסתגלות ייחשב העולה החדש, או התושב חוזר ותיק כתושב חוץ לכל דבר ועניין. ככל שתקבלה החלטה להמשיך ולגור בישראל, שנת ההסתגלות תובא בחשבון לצורך ספירת תקופות הפטור.  במקרה בו היחיד החליט לעזוב את ישראל במהלך שנת ההסתגלות, הוא ייחשב כמי שלא עלה או לא חזר לישראל מלכתחילה. כך למשל, יחיד שעזב את ישראל שבטרם תום שנת ההסתגלות ובחר להעתיק את מושבו בחזרה לחו"ל, ייחשב כתושב חוץ לאורך כל התקופה. בהתאם לכך, שנת ההסתגלות לא תימנה במניין השנים בהן נחשב היחיד כתושב ישראל לשם סיווגו כ"תושב חוזר ותיק". יש לציין שאם היחיד מבקש לחזור לישראל בשנית, שנת ההסתגלות לא תפגע במשך התקופה בה הוא נדרש להיות תושב חוץ.

יש להגיש את הבקשה לשנת הסתגלות באמצעות טופס 1130 ותוך 90 ימים מיום ההגעה לישראל. שנת ההסתגלות תחל במועד הגעת היחיד לישראל והמודיע לא ייחשב בשנה זו כתושב לצורכי מס. "יום ההגעה לישראל" יהא המוקדם מבין המועדים המפורטים להלן:

  • יום סיווגו כעולה חדש או כתושב חוזר, בהתאם למבחני משרד הקליטה.
  • המועד הראשון בו עמד לרשות היחיד בית קבע בישראל בין אם בבעלותו, או בין אם שכור על ידו, או שיש לו רשות להשתמש בו ואין לו בית קבע אחר בעולם.
  • במידה ומדובר ביחיד בעל משפחה, המועד הראשון בו לרשות היחיד או משפחתו בית קבע בישראל, בין אם בבעלותם ובין אם שכור.
  • היום בו החל היחיד לשהות בישראל תקופה של 183 ימים במהלך שנת המס.

 

אנו ממליצים במידת הצורך לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ וסיוע בנושא.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל  guy@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן