ניתוק תושבות

//ניתוק תושבות

ניתוק תושבות

טופס ניתוק תושבות

בעת הגירתך לחו"ל, ייתכן שתקבל החלטה שלא לשוב עוד לישראל אלא להשתקע בחו"ל ולהעביר לשם את מרכז החיים שלך (ולכל הפחות למשך מספר שנים). במצב שכזה, מומלץ עבורך לנתק את התושבות שלך מרשויות המס בישראל. במסגרת הליך הניתוק, יש למלא ולהגיש למס הכנסה טופס ניתוק תושבות (טופס 1348). זאת, על מנת להפסיק לשלם מיסים לרשויות המס בישראל.

איך מקבלים את ההחלטה על הגשת טופס ניתוק תושבות?

הגשת טופס ניתוק תושבות למס הכנסה, יכול להשפיע הן על מעמד התושבות שלך בישראל לצרכי מס הכנסה, ובמקרים מסוימים יכול אף להשפיע על המשך זכאותך לזכויות סוציאליות מהמוסד לביטוח לאומי. לכן, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מרואה חשבון או עורך דין בעלי מומחיות וידע בנושאי ניתוק תושבות לצרכי מס. מומחים אלו יוכלו לייעץ עבורך האם כדאי עבורך להגיש בקשה לניתוק תושבות ממס הכנסה.

לתשומת ליבך, גם אם תקבל את ההחלטה להגיש בקשה לניתוק תושבות שלך מרשויות המס בישראל, עדיין תוכל בעתיד, בעת חזרתך לישראל, לחדש את מעמדך כתושב ישראל לצרכי מס. ייתכן, ובעת חזרתך לישראל, תהיה אף זכאי לקבלת הטבות מס של תושב חוזר או תושב חוזר ותיק (כתלות במשך שנות שהותך בחו"ל). באופן דומה, במידה ובעת הגירתך לחו"ל, החלטת לנתק את התושבות הישראלית שלך מהמוסד לביטוח לאומי. עדיין, בעת חזרתך לישראל, תהא שמורה בידך האפשרות – תחת תנאים מסוימים – לחדש את חברותך במוסד לביטוח לאומי. כתוצאה מכך, תחודש זכאותך לקבלת זכויות סוציאליות מהמוסד לביטוח לאומי.

החשיבות של טיפול בנושאי מיסוי

חשוב מאד להבין את משמעות מילוי והגשת טופס ניתוק תושבות לצרכי מס הכנסה, שכן להליך ניתוק התושבות, יכול ותהיינה השלכות נוספות ונלוות מעבר להיבטי חבויות הדיווח והפסקת תשלומי המס לרשויות המס בישראל. לכן אנו ממליצים לכל אותם תושבים העוברים להתגורר בחו"ל, לקבל ייעוץ פרטני מגורם מומחה אשר יסייע להן להבין את משמעויות ניתוק התושבות טרם קבלת ההחלטה בנושא.

למשרד עורכי הדין שגיא ושות', ניסיון ומומחיות רב בתחום המיסוי בינלאומי. אתם מוזמנים להתייעץ איתנו בכל הקשור להיביטי ניתוק תושבות מרשויות מס הכנסה ומהמוסד לביטוח לאומי כמו גם ביתר נושאי המיסוי הבינלאומי ו/או מיסוי רילוקיישן.

ניתוק תושבות ביטוח לאומי

טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אמון על מתן שירותים, קצבאות וזכויות סוציאליות שונות לכלל אזרחי ותושבי ישראל ולשם כך עליו להיות מעודכן בפרטיהם האישיים. ככל וחלו שינויים כלשהם בפרטים האישיים, במעמד האישי או בסיווג התושבות של אזרחי ותושבי המדינה, חשוב מאד לעדכן באופן מיידי את הביטוח הלאומי לגבי שינויים אלו. על מנת שלא לפגוע בזכאות לקבלת הזכויות הסוציאליות כתוצאה משינויים אלה. כך לדוגמא, טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי נועד על מנת לעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כוונה לשהות תקופה ממושכת בחו"ל וכמובן שעל מגיש הטופס לפרט את הסיבות אשר בגינן הוא מהגר למדינה אחרת. במידה והוא עומד לעבוד או לשהות בחוץ לארץ מטעם מעסיק ישראלי או אפילו מטעם המדינה – הוא ימשיך לשמור על רצף הזכויות שלו במוסד לביטוח לאומי. אך מה אם לא?

מתי צריך למלא טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי?

כאמור, בכל מצב שבו עומדים לעזוב את המדינה חשוב מאד לעדכן בכך את המוסד לביטוח לאומי. טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי נועד הן למי שעומד לעזוב את המדינה באופן זמני והן עבור מי שכבר מתגורר בחוץ לארץ ומודיע על כך שאין בכוונתו לחזור להתגורר בישראל ולכן מוותר על תושבותו הישראלית. מתן הודעה רשמית, מסודרת ומנומקת באמצעות הטופס, יוביל את המוסד לביטוח לאומי לקבלת החלטה בנוגע לסטטוס התושבות שלו ועל פי זאת להפחית או אפילו לבטל את המשך תשלומי הביטוח לאומי ודמי הבריאות של מגיש הטופס. מכיוון שגופי המדינה קשורים אלה לאלה גם גופים אחרים, בין היתר, רשויות מס הכנסה, יושפעו מהחלטה זו.

החשיבות של ניתוק תושבות

מצד אחד – מילוי טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי חייב להתבצע לאחר חשיבה מעמיקה והבנת ההשלכות והמשמעויות לאותו אדם וכמובן לבני המשפחה שלו, לרבות ילדיו הקטינים. ישנם לא מעט מקרים שמהלך ניתוק התושבות מבוצע מיוזמתו האישית של אותו אדם העובר לחו"ל. מומלץ מאד למלא ולהגיש את כל הטפסים הרלוונטיים בליווי עורך דין שגם יסביר לכם את משמעויות הניתוק לטווח הארוך וגם יוודא שהתהליך מבוצע בצורה תקינה.

משרד עורכי דין שגיא ושות' עוסק בין השאר גם בליווי תהליך ניתוק תושבות מהמוסד לביטוח לאומי וממס הכנסה ומומלץ לפנות אליו לקבלת ייעוץ וליווי בנושא זהטופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי

ניתוק תושבות – מה צריך לדעת?

בעידן הנוכחי הגלובלי, ישראלים רבים עוברים להתגורר במדינות שונות מחוץ לישראל, ממגוון סיבות, בין היתר: בגין עבודה חדשה מחוץ לישראל, עקב נישואים בחו"ל, או עקב רצון לטייל ולהכיר תרבויות חדשות. כל עוד אותם אנשים לא הגישו בקשה לניתוק תושבות מרשויות המס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי, הם נחשבים כתושבי ישראל לצרכי מס. ככאלה, עליהם לדווח ולשלם מסים בישראל בגין עבודתם המופקת בחו"ל.

ניתוק תושבות, הינו הליך אשר במסגרתו מוכיחים לרשויות המס בישראל, כי מרכז החיים של אותו אדם עבר לחו"ל, ומשכך כל עוד לא נקבע אחרת, אין לו עוד חבות דיווח ותשלום מס הכנסה בישראל בגין הכנסותיו אשר הופקו מחוצה לה. מומלץ, כי ניתוק תושבות יעשה בליווי עו"ד אשר בקיא בתחום, על מנת שבסוף התהליך, רשויות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי, יאשרו את הניתוק.

מה כולל דו"ח ניתוק התושבות ?

דוח הניתוק תושבות כולל טפסים ומסמכים אשר נדרשים על ידי רשויות המס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. אותם טפסים ומסמכים, נועדו להוכיח לרשויות, כי מרכז חייו של אותו אדם עבר לחו"ל באופן קבוע. טפסים אלו כוללים בין היתר: הוכחה על מגורים בחו"ל (כגון: חוזה שכירות או רכישת דירה); הוכחה על עבודה בחו"ל (כגון: תלושי משכורת מהמעסיק הזר או חוזה עבודה); יצירת קשרים חברתיים בחו"ל; התערבות בחיי הקהילה המקומית בחו"ל; חברות בארגונים שונים בחו"ל; מקום לימודי הילדים בחו"ל; פירוט ימי שהייה בישראל ומחוצה לה ועוד. דו"ח הניתוק תושבות מוגש לרשויות המס יחד עם דוח אישי (טופס 1301) המפרט את הכנסות והוצאות משק הבית בשנת העזיבה לחו"ל.

מתי צריך לבצע ניתוק תושבות?

הבקשה לניתוק תושבות צריכה להיות מוגשת, בסמוך למועד שבו מרכז חייו של אותו אדם עבר לחו"ל. ככלל, ניתוק תושבות מהמוסד לביטוח לאומי מוגש עם המעבר לחו"ל. ניתוק תושבות ממס הכנסה מוגש, עד אפריל בשנה העוקבת לעזיבה. מומלץ לעשות ביטוח רפואי זר המכסה את ההליכים הרפואיים הצפויים, טרם הליך ניתוק התושבות מהמוסד לביטוח לאומי. יודגש, כי כל עוד לא הוגש דוח ניתוק תושבות במועד, רשויות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי, מסווגות את אותו אדם כתושב ישראל, החייב במס בה על כל הכנסותיו, לרבות הכנסות אשר מופקות מחוצה לה, לאחר מעברו לחו"ל.

החשיבות של ביצוע התהליך בצורה מקצועית

מומלץ להגיש בקשה לניתוק תושבות בסיוע עורך דין המכיר ומנוסה בתחום. הגשת ניתוק תושבות בצורה שגויה, עלולה להביא לסירוב רשויות המס לבקשה וחיוב המבקש במס הכנסה ודמי ביטוח לאומי בישראל על כלל הכנסותיו אשר הוא מפיק בחו"ל.

כמו כן, אי הגשת דוח ניתוק תושבות לאדם אשר מחויב להגישו, מהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.

תכנון מוקדם של הליך ניתוק התושבות וקבלת ייעוץ וליווי נכון בנושא, יכול להוביל לחסכון מס משמעותי בעת ההגירה לחו"ל.

משרד עורכי הדין שגיא ושות' מתמחה במיסוי בינלאומי, לרבות ייעוץ בניתוק תושבות לישראלים אשר היגרו לחו"ל ומעוניינים בייעוץ לגבי ניתוק תושבותם.

ביטוח לאומי ניתוק תושבות

ביטוח לאומי ניתוק תושבות

מגוון רחב של שיקולים וסיבות יכולים לגרום לאנשים לעזוב את ישראל ולעבור להתגורר במדינה אחרת. לפעמים אותם אנשים מעוניינים להתחיל לגור בחו"ל פרק זמן מוגבל וקצוב; ולעיתים מראש הם יודעים שבכוונתם לחזור לחיות בישראל. כל עוד לא מתקבלת ההחלטה להגיש לביטוח לאומי ניתוק תושבות אותם אנשים, למרות שהם לא מתגוררים בישראל ולא צורכים שירותי רפואה בישראל – עדיין ממשיכים לשלם דמי ביטוח לאומי תמורת אותם שירותי רפואה, אשר ממשיכות לעמוד לרשותם, כגון: קצבאות והטבות מהמוסד לביטוח לאומי, שירותי רפואה מקופת חולים, שירותי רפואה אחרים (כגון: זכאות לטיפול בבתי חולים) וכו'. כדי להפסיק לשלם תשלומים אלו, יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי לניתוק תושבות. טרם הגשת הבקשה, יש להכיר את ההשלכות (החיוביות והשליליות), שקיים לניתוק שכזה.

המשמעות של הגשה ל ביטוח לאומי ניתוק תושבות

ככלל, כל עוד אדם ממשיך לשלם באופן שוטף למוסד לביטוח לאומי – הזכויות שלו נשמרות גם אם אותו אדם כבר עבר לחו"ל (כלומר, גם אם הוא לא ביקר בישראל במשך זמן רב). לאחר הגשת בקשה ניתוק למוסד לביטוח לאומי (קרי, הצהרה למוסד לביטוח לאומי על ניתוק תושבות), המוסד לביטוח לאומי בוחן את מעמדו ומחליט האם אותו אדם אכן העביר את מרכז חייו לחו"ל. במידה והמוסד לביטוח לאומי החליט על ניתוק התושבות, אותו אדם כבר לא יהא זכאי לשירותי רפואה בישראל במסגרת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994. כלומר, אותו אדם לא יוכל לצרוך עוד שירותי רפואה בישראל, לרבות קופת חולים, אלא אם יהיה מבוטח בביטוח פרטי המאפשר זאת. כמו כן, אותו אדם לא יהיה זכאי לזכויות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי (כגון: קצבת אבטלה). בנוסף, להליך ניתוק תושבות מביטוח לאומי יכול להיות השלכה על זכאותו לקבלת קצבאות שונות (כגון: קצבת זקנה וקצבת נכות), לרבות מגופים ממשלתיים שאינם המוסד לביטוח לאומי.

איך מתבצע ניתוק התושבות מהמוסד לביטוח לאומי?

התהליך של ניתוק תושבות מהמוסד לביטוח לאומי רצוי להתבצע בסיוע צמוד של עורך דין הבקיא בתחום על מנת לוודא שאכן הניתוק מבוצע בצורה מדויקת וכפי שנדרש. במידה והניתוק לא מבוצע בצורה תקינה יתכן והמוסד לביטוח לאומי יחליט שאותו אדם עדיין תושב ישראל לצרכי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ולכן הוא מחויב להמשיך ולשלם דמי ביטוח ומס בריאות על הכנסותיו שהוא מפיק מחוץ לישראל. בנוסף, עורך הדין יבדוק לעומק את כלל המשמעויות וההשלכות על אותו אדם עקב הגשת הבקשה לניתוק תושבות מביטוח לאומי.

עורכי הדין שגיא ושות' עוסקים במגוון נושאים הקשורים למיסוי בינלאומי, לרבות ניתוק תושבות מרשויות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. המשרד ישמח לעמוד לשירותכם בכל הדרוש בהליך ניתוק התושבות.

ניתוק תושבות ביטוח לאומי

ניתוק תושבות ביטוח לאומי

תושב ישראל העובר להתגורר בחוץ לארץ, עלול לשלם כפל דמי ביטוח לאומי, הן למוסד לביטוח לאומי בישראל והן לרשויות המס במדינה הזרה אליה היגרו בחו"ל, בגין הכנסותיו שיופקו בחו"ל. שכן ללא ניתוק התושבות שלו מהמוסד לביטוח הלאומי בישראל, הוא עדיין זכאי לקבלת זכויות רפואיות בישראל ומשכך הוא ממשיך להיות מחויב בתשלומי דמי ביטוח לאומי בישראל.

על מנת להפסיק ולשלם את דמי הביטוח הלאומי בישראל, אותו אדם נדרש לבצע הליך ניתוק תושבות מביטוח לאומי. כלומר, עליו להגיש הודעה רשמית למוסד לביטוח לאומי על כך שמרכז החיים שלו אינו עוד בישראל ובשל כך הוא מבקש לראות בו כתושב חוץ לצרכי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.

המשמעות של ניתוק תושבות ביטוח לאומי

ככלל, לאחר בקשת ניתוק תושבות מביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי יבחן האם אכן מרכז החיים של מגיש הבקשה עבר לחו"ל. במידה והמוסד לביטוח לאומי ישתכנע שאכן מרכז חייו של אותו אדם הינו בחו"ל, סביר להניח כי המוסד לביטוח לאומי ינתק את התושבות הישראלית שלו ויראה בו כתושב חוץ. כתוצאה מכך, אותו אדם יפסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי.

חשוב לדעת, כי כתוצאה מניתוק התושבות שלו מהמוסד לביטוח לאומי, תופסק לאלתר גם חברותו בקופת חולים בישראל. כך, שהוא לא יהיה זכאי עוד לקבלת שירותי רפואה בישראל. לכן, טרם הגשת הבקשה לניתוק התושבות מביטוח לאומי יש לשקול את מלוא ההשלכות (החיוביות והשליליות) כתוצאה מהליך הניתוק.

אופן הגשת בקשה לניתוק תושבות מביטוח לאומי

בקשת ניתוק תושבות ביטוח לאומי מוגשת באמצעות טופס בל/627. מדובר בטופס מורכב אשר חשוב למלא אותו באופן מדויק ובצורה תקינה. מילוי הטופס באופן שגוי, יכול להוביל לסירוב מצד המוסד לביטוח לאומי לבקשת הניתוק. משכך, מומלץ לבצע את הליך הניתוק בליווי צמוד של עורך דין המתמחה בתחום זה ויש לו ניסיון בתהליכים אלו.

במשרד עורכי הדין שגיא ושות' עוסק במגוון נושאים בתחום המיסוי הבינלאומי, ובין היתר בכל הקשור להליכי ניתוק תושבות מביטוח לאומי וממס הכנסה

אופן הגשת בקשה לניתוק תושבות מביטוח לאומי

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן