ניתוק תושבות מס הכנסה

//ניתוק תושבות מס הכנסה

ניתוק תושבות מס הכנסה

ניתוק תושבות מס הכנסה – כל השלבים

ניתוק תושבות מס הכנסה הוא תהליך שבו אדם – תושב ישראל – מצהיר לרשויות המס, כי מרכז החיים שלו עבר למדינה אחרת בחו"ל ולכן מבקש לנתק את התושבות הישראלית שלו. בדרך זה, הוא יהיה פטור מלשלם כפל מס – עבור ההכנסות שהוא מפיק בחו"ל – הן לרשויות בישראל והן לרשויות המס במדינה הזרה אליה היגר. תהליך הניתוק נעשה על ידי הגשת דוח ניתוק תושבות למס הכנסה. 

יצוין, כי בקשת הניתוק איננה מאושרת באופן מיידי. לרוב, רשויות המס בישראל יאשרו את הניתוק באופן רטרואקטיבי רק לאחר שהות של לפחות שלוש שנים קלנדריות בחו"ל. עם זאת, יחיד שמעוניין להפסיק לדווח ולשלם מסים לרשויות בישראל על הכנסותיו בחו"ל, מוטלת עליו החובה להגשת דוח הניתוק בשנה העוקבת לשנת המעבר (דהיינו – יש להגיש את דוח הניתוק יחד עם הדוח האישי השנתי המוגש בשנה העוקבת למעבר).

יובהר, כי ישנם גם חסרונות לניתוק התושבות (כגון: חבות במס יציאה). לכן, טרם הגשת בקשה לניתוק תושבות מומלץ לקבל ייעוץ פרטני ממומחה בתחום, כדי לבחון את מכלול השיקולים ולקבל החלטה מושכלת בנושא.

מה המשמעות של ניתוק תושבות מס הכנסה?

ניתוק תושבות מס הכנסה נקבע על פי "מבחן מרכז החיים". מבחן זה בוחן פרמטרים שונים כדי לקבוע האם מרבית הזיקות של האדם נותרו בישראל או שהועתקו לחו"ל. המבחן בודק בין היתר: היכן נמצא ביתו הקבוע, מקום המגורים העיקרי שלו ושל בני משפחתו, מקום עבודתו, מרכז האינטרסים הכלכליים שלו (כגון: היכן נמצאים מרבית נכסיו) ועוד. מבחן נוסף לקביעת ניתוק התושבות הוא "מבחן הימים" המשמש כנקודת מוצא לקביעת תושבות מס בישראל. מבחן זה בודק את כמות הימים בה שהה האדם בישראל ובחו"ל במהלך שנת המס (ובשנתיים שקדמו לה).

איך מתבצע ניתוק תושבות הלכה למעשה?

אנשים רבים רואים במעבר לחו"ל כהזדמנות לצמיחה אישית ומקצועית, במיוחד עבור ילדיהם. עם זאת, בכל נושאי המיסוי הקשורים ברילוקיישן מומלץ להיעזר באיש מקצוע ובעל ניסיון בתחום המס. יש לציין, כי רשות המסים מפרסמת מעת לעת עדכונים, הנחיות והחלטות שונות בנוגע למיסוי אזרחי ישראל העוברים לעבוד בחו"ל. כך למשל, צפוי לעבור בעתיד הקרוב שינויי חקיקה מהותיים בכל הקשור לקביעת תושבות המס של יחידים העוברים לחו"ל.

מתעניינים בניתוק תושבות? פנו אל משרד עורכי הדין שגיא ושות' וקבלו את כל המידע בנושא. זאת, תוך ליווי מלא וייעוץ מקצועי עד להשלמת תהליך ניתוק התושבות.

ניתוק תושבות מס

ניתוק תושבות מס

מי שנחשב לתושב ישראל לצרכי מס נותר כפוף לחוקי המס בישראל – זאת גם אם הוא שוהה תקופה ממושכת בחו"ל לצורך עבודה, לימודים או מסיבה אחרת. כל עוד אותו אדם לא ינתק את התושבות שלו מישראל, הוא יידרש להמשיך ולהגיש דוחות ולשלם מסים בישראל, גם עבור הכנסות שהוא יפיק בחו"ל. במידה ואותו אדם מעוניין להפסיק לדווח ולשלם מסים בישראל, עליו להגיש דוח ניתוק תושבות למס הכנסה. במסגרת דוח ניתוק תושבות מס, עליו לנמק ולהוכיח, כי מרכז חייו עבר לחו"ל ולכן יש לראותו כתושב חוץ לצרכי מס. ככל ומדובר במעבר למדינה זרה החתומה על אמנת מס עם ישראל, יש לבחון את מקום התושבות שלו על פי המבחנים הקבועים באמנה. לעיתים, רשויות המס תדרושנה מאותו אדם להמציא להם אישור על היותו תושב לצרכי מס במדינת היעד אליה היגר.

כיצד נקבע ניתוק תושבות מס באמנות המס?

במידה ואדם מעוניין בתהליך ניתוק תושבות מס, יש לציין כי באמנות המס עליהן חתומה ישראל עם מדינות שונות בעולם, נקבעו מספר מבחנים שמטרתם לקבוע את מקום התושבות של היחיד לצרכי מס, כדלקמן: (1) מקום ביתו הקבוע; (2) מרכז האינטרסים החיוניים שלו (כלומר – מבחן מרכז החיים); (3) מקום מגוריו הרגיל; ו- (4) המדינה בה הוא אזרח. המבחנים הינם שוברי שוויון אשר נבדקים על פי הסדר האמור – כאשר המבחן העוקב רלבנטי רק במידה והמבחן שקדם לו, אין בו בכדי להכריע בשאלת קביעת מקום תושבות היחיד. לדוגמה, אם לאדם יש בית קבע רק במדינה הזרה אליה היגר, הוא יסווג כתושב אותה מדינה על פי המבחן הראשון – מבחן בית הקבע. רק במידה ואותו אדם מחזיק ברשותו בית קבע בשתי המדינות (או שאין לו בית קבע באף אחת מהן) – כך שמבחן בית הקבע אינו מסייע לקביעת מקום תושבותו –  יש להמשיך ולבחון את המבחן הבא אחריו, הוא מבחן האינטרסים החיוניים, וכן על זו הדרך.

השלכות הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס

דוח ניתוק תושבות מס, הינו הליך מורכב הדורש ידע, מקצועיות וניסיון רב. חשוב לוודא שהדוח הוזן והוגש בצורה נכונה ומדויקת. דוח ניתוק המוגש באופן חלקי או שאינו מנומק כדבעי, עלול להידחות על ידי רשויות המס – דבר שיכול להוביל לחיוב בתשלומי כפל מס הן לרשויות בישראל והן לרשויות במדינת היעד אליה היגר היחיד. לכן, חשוב לקבל ייעוץ מקצועי לגבי תהליך הניתוק ממומחה בתחום.

מתעניינים בניתוק תושבות? פנו אל משרד עורכי הדין שגיא ושות' ותקבלו ייעוץ אישי מקצועי שיתאים עבורכם.

מס הכנסה ניתוק תושבות

מס הכנסה ניתוק תושבות

על ישראלים העוברים להתגורר לחו"ל, בין היתר למטרת רילוקיישן, לשקול לבצע ניתוק תושבות מרשויות המס בישראל. ניתוק התושבות יפטור אותם מדיווח ותשלום מס הכנסה על הרווחים שהם יפיקו בחו"ל בתקופה שלאחר המעבר (קרי – לאחר מועד ניתוק התושבות).

להליך ניתוק התושבות יש שני יתרונות מרכזיים:

(א) ניתוק התושבות מונע מאותם אנשים, לשלם כפל מס הן לרשויות בישראל והן לרשויות המדינה אליה היגרו. ללא ניתוק התושבות, אותם אנשים יידרשו להמשיך לדווח ולשלם מס הכנסה בישראל גם עבור הכנסה שיפיקו בחו"ל – זאת, מעצם היותם תושבי ישראל, גם אם אינם מתגוררים בה.

(ב) במסגרת דוח הניתוק המוגש למס הכנסה, מצהירים היחידים לרשויות מס הכנסה על המועד המדויק בו עזבו את ישראל וממנו יש לראותם כתושבי חוץ. הצהרה זו, תעמוד לטובתם בעת חזרתם העתידית לישראל. לאחר חזרתם ארצה, הם יהיו זכאים להטבות מס של תושב חוזר (רגיל) או תושב חוזר ותיק. הטבות מס, להן זכאים יחידים שהוגדרו כתושבי חוץ והתגוררו למשך מספר שנים בחו"ל.

לכן, במידה ובעת המעבר לחו"ל, בכוונתו של היחיד להשתקע ולהתגורר שם למשך מספר שנים (כלומר – בעת המעבר לחו"ל היחיד אינו צופה לחזור לארץ לפחות למשך תקופה של שלש שנים קלנדריות), מומלץ לו להגיש דוח מס הכנסה ניתוק תושבות.

מה המשמעות של מס הכנסה ניתוק תושבות?

מס הכנסה ניתוק תושבות, הינו הליך בו יחיד מבטל את תושבות המס שלו מישראל לאחר הגירתו לחו"ל.

חשוב להדגיש, כי ניתוק התושבות אינו נעשה באופן אוטומטי ברגע "העלייה על המטוס" וההגירה לחו"ל. על מנת שניתוק התושבות אכן יתקבל על ידי רשויות המס בישראל, נדרש להוכיח, כי אותו אדם ניתק את הזיקות העיקריות שהיו לו בישראל ומרכז החיים שלו עבר לחו"ל. כמו כן, עליו לשהות בחו"ל לכל הפחות למשך שלש שנים. במהלך אותן שנים, מומלץ לשהות בישראל עד 29 יום בשנה.  

הליך ניתוק התושבות ממס ההכנסה

בפני כל אדם אשר מתגורר בחוץ לארץ עומדת האפשרות לבצע ניתוק תושבות ממס הכנסה. מדובר במהלך משפטי מורכב הדורש מקצועיות וניסיון רב – בין היתר התמצאות בדיני המס בישראל וכן בהוראות אמנות המס עליהן חתומה ישראל עם מדינות חוץ שונות. לכן, מומלץ להתייעץ ולקבל ליווי מקצועי בכל הכרוך להגשת דוח ניתוק התושבות ממס הכנסה.

רוצים לברר על ניתוק תושבות? פנו אל משרד עורכי הדין שגיא ושות' ותקבלו את כל המידע הספציפי שמתאים לכם החל מייעוץ כללי בנושא ועד ליווי מלא ופרטני בתהליך הניתוק.

הליך ניתוק התושבות ממס ההכנסה
Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן