מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות

//מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות

מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות

מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות

נישומים רבים, המשכירים נכס מסחרי והגישו בקשה לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, גילו כי רשות המיסים מסרבת להעניקו. בהחלטה חדשה של ועדת הערר נדחתה עמדת רשות המסים.

כחלק מההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה חוו נישומים, המפיקים הכנסת שכירות, ירידה בהכנסותיהם בשל הפסקת או הפחתת תשלומי השכירות, בין אם באופן חד-צדדי ע"י השוכר ובין אם באופן מוסכם. נישומים אלה, אשר ביקשו לקבל פיצוי (לפחות חלקי) באמצעות מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות, גילו לצערם, גם כשעמדו בתנאי הזכאות למענק, כי רשות המסים דחתה את תביעתם בטענה כי לפי חוזה השכירות היה באפשרותם לכפות על השוכר את תשלום דמי השכירות. עמדה זו, כך נדמה, מתעלמת לחלוטין מהמצב הכלכלי ששרר במשק בתקופות הסגר, ומיכולתם של השוכרים לעמוד בתשלום דמי השכירות וממילא של המשכירים לאכוף את התשלום.

בהחלטה שניתנה לפני ימים אחדים דחתה ועדת הערר לענייני קורונה את עמדת רשות המסים. במקרה שהובא בפניה (ערר 1012-21) דובר בחברה המשכירה נכס מסחרי להפעלת חנות מרשת "קסטרו". השוכרת הקטינה את תשלומי דמי השכירות בתקופות בהן נאלצה לפי החלטות הממשלה לסגור את החנות. ועדת הערר קבעה כי רשות המסים אינה רשאית לשלול מהמשכירה את הפיצוי בהתבסס  על הסעד החוזי שלכאורה עמד לה כנגד השוכרת. ועדת הערר המשיכה וקבעה, כי אפילו אם הפסקת או הפחתת דמי השכירות נעשתה באופן מוסכם אין בכך לשלול את הפיצוי מהמשכירה, כיוון שלעתים גם "הסכמה" זו נעשתה מתוך שיקול עסקי, ולא וולנטרי, על מנת להאריך את חיי החוזה.

הגם שבאותו עניין נדחתה עמדת רשות המיסים לעניין הזכאות העקרונית למענק, דחתה לבסוף ועדת הערר את תביעת המשכירה מטעמים אחרים. באותו מקרה התקיימו יחסים מיוחדים בין הצדדים, באופן שהמשכירה מוחזקת בעקיפין ע"י בעלת השליטה בשוכרת. נקבע כי לצורך חישוב המענק יש להתעלם מעסקאות שנעשו בין הצדדים בשל היחסים המיוחדים ביניהם. בכך לדעתנו שגתה ועדת הערר. הוראות החוק מחריגות מחישוב המחזורים עסקאות שנעשו בין "בעל מניות בחברה או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה או לשותפות שהוא שותף בה", נסיבות שלא התקיימו באותו מקרה. ודוק – לטענתנו לא כל יחסים מיוחדים או שליטה עקיפה בין הצדדים לעסקה מצדיקים התעלמות ממנה, אלא רק כאלה המקיימים את הוראות החוק.

בהינתן החלטת ועדת הערר הנ"ל מוצע לנישומים לבחון כדאיות של הגשת השגה או ערר (במקרה המתאים) על החלטת רשות המסים. למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים מול רשות המיסים וקרן הפיצויים, ונשמח לסייע. לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד טל בן משה.

ליצירת קשר: טל' 077-6467030; נייד 054-4772323; דוא"ל tal@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן