מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה (רר"ל) בחברה הזכאית להטבות מס

/, פרסומים/מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה (רר"ל) בחברה הזכאית להטבות מס

מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה (רר"ל) בחברה הזכאית להטבות מס


מהו שיעור המס החל על רר"ל בחברה הזכאית להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון?
מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה שבפקודת מס הכנסה, נועד לאפשר לבעל מניות בחברה ליהנות משיעור המס על דיבידנד בגין רווחיה הצבורים של החברה בעת מכירת המניות, וע"י כך לא לאלץ את בעל המניות לחלק דיבידנד לפני מכירת החברה.
ברגיל מנגנון זה ישים, לגבי יחיד, בעת מכירת חברה אשר מניותיה נרכשו לפני המועד הקובע, 1.1.2003, כיוון שלגבי פרק הזמן שעד המועד הקובע נמוך שיעור המס על דיבידנד משיעור מס רווח הון.

פרשנות מילולית דווקנית של לשון החוק עשויה להוביל לטענה כי המנגנון האמור חל רק במצב בו נרכשו המניות לפני המועד הקובע, ושלא במפתיע זוהי גם העמדה של רשות המסים. ואולם, בכל הנוגע לחברה הזכאית להטבות מס, להבדיל מחברה "רגילה", מנגנון הרר"ל ישים גם אם נרכש המניות לאחר המועד הקובע. לפיכך במקרה של חברה הזכאית להטבות מס אין מקום לטענה כי מנגנון הרר"ל לא יחול ביחס למניות שנרכשו לאחר המועד הקובע.


בפועל עמדת רשות המסים מובילה לעתים את בעלי המניות לחלק דיבידנד טרם המכירה, בניגוד לרצונם, על מנת ליהנות משיעורי המס המוטבים על דיבידנד בגין עודפי החברה. ואולם באופן אבסורדי, במקרה שהתברר לאחרונה בבית המשפט, גם למהלך זה התנגדה רשות המיסים, בטענה כי חלוקת הדיבידנד היא עסקה מלאכותית.
מאמר של עו"ד טל בן משה, שפורסם לאחרונה בכתב העת "מיסים", מנתח את הסוגיה, ומציע פרשנות מקיימת להוראות החוק, באופן שתאפשר את החלת מנגנון הרר"ל בחברות הזכאיות להטבות מס גם אם נרכשו המניות לאחר המועד הקובע, ולייתר את הצורך בחלוקת דיבידנד.

לקריאת המאמר

השאירו לנו הודעה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן