תושב חוזר

//תושב חוזר

תושב חוזר

מדריך מס לתושב חוזר ששהה בחו"ל
שנתיים ויותר ולסטודנט חוזר

תושב חוזר – מי מוגדר?

תושב חוזר הוא אדם ששהה בחו"ל לפרק זמן מסוים, בדרך כלל 6 שנים ומעלה טרם חזרתו לישראל. המונח "תושב חוזר" אמנם זהה בגופים ממשלתיים שונים, אך המשמעות שלו שונה. כך למשל, לפי משרד העלייה והקליטה, אדם עשוי להיות מוגדר כ"תושב חוזר" לאחר שהייה בחו"ל במשך שנתיים, בעוד שלצורך מס הכנסה וביטוח לאומי הוא עשוי להיחשב תושב ישראל רק לאחר ששהה בחו"ל 6 שנים לפחות. לכן, קבלת מעמד של תושב חוזר במשרד הקליטה והעלייה, אינה מקנה באופן אוטומטי מעמד של תושב חוזר ברשויות המס. משכך, חשוב להעריך את הזכאות למעמד "תושב חוזר" וההטבות נלוות עבור כל משרד בנפרד.

הטבות המס של תושב חוזר

ההטבה המשמעותית ביותר של תושב חוזר הינה זו של רשות המיסים. בהתאם להגדרה זו, תושב חוזר הוא אדם ששהה בחו"ל לפחות 6 שנים כתושב חוץ, טרם חזרתו ארצה. אדם שחזר לישראל טרם שהשלים שהייה של שש שנים בחו"ל כתושב חוץ, לא יסווג כ"תושב חוזר" לצרכי מס הכנסה ולכן לא ייהנה מהטבות מס הנלוות מאותו מעמד. עם זאת, אותו אדם עדיין עשוי להיות מסווג כ"תושב חוזר" על ידי משרד הקליטה, מה שמזכה אותו בהקלות מכס וייבוא.

קביעה האם הינו זכאי להטבות מס כתושב חוזר או תושב חוזר ותיק, תלויה במועד שבו חדל להיחשב תושב ישראל בהתאם לכללי מס הכנסה. לכן, ישנה חשיבות להגשת דו"ח ניתוק בו מצהיר אדם על מועד הגירתו לחו"ל. לדוגמה, אם אדם עוזב את ישראל באמצע השנה, מס הכנסה רשאי להמשיך להכיר בו כתושב ישראל לפחות עד תום אותה שנת מס ולעיתים אף מאוחר יותר. הגשת דוח ניתוק יכולה להקדים את מועד סיווגו של אותו אדם כתושב חוץ.

מומלץ להכיר את ההטבות והזכויות שלהן זכאים התושבים החוזרים לישראל ובמידת הצורך להיעזר באנשי מקצוע שמכירים את התחום ויכולים לסייע גם במתן ייעוץ וגם בליווי של אותם שבים לארץ אל מול מוסדות המדינה השונים שקשורים בהגדרה זו ובמשמעויות שלה.

עשו זאת בתבונה

את הזכויות של תושב חוזר אפשר לבדוק עוד לפני החזרה לישראל. קבלת המעמד מצריכה מדי פעם פניה לרשות המסים לצורך אישורה. מדובר בתהליך אשר מומלץ שיעשה על ידי אנשי מקצוע בעלי בקיאות וניסיון בתחום.

במידה והינכם מתעניינים בזכויות והטבות של תושבים חוזרים משרד עורכי הדין שגיא ושות' ישמחו להעניק לכם שירות בנושא.

תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק

"תושב חוזר ותיק", לצרכי מס, הוא אדם ששהה לכל הפחות 10 שנים בחו"ל טרם חזרתו לישראל. עם חזרתו ארצה, אותו אדם יהיה זכאי להטבות מס משמעותיות המפורטות להלן.

יצוין, כי ככל ואותו אדם שהה מעל שש שנים בחו"ל (גם אם שהה פחות מעשור בחו"ל), ייתכן והוא יהיה זכאי להטבות מס של "תושב חוזר" רגיל. בנוסף, חשוב להבהיר, כי גם אם רשויות המס לא תסווגנה את אותו אדם כ"תושב חוזר ותיק" או כ"תושב חוזר" (רגיל), הוא עדיין עשוי להיות מוגדר כתושב חוזר במשרד העלייה והקליטה ולהיות זכאי להקלות במכס ויבוא.

עוד חשוב לציין, כי עצם שהותו של אדם למשך תקופה מסוימת מחוץ לישראל, אינו מקנה עבורו באופן אוטומטי מעמד של "תושב חוזר ותיק" לצרכי מס. על מנת להעריך נכונה האם אותו אדם עומד בקריטריונים הנדרשים לסיווגו "כתושב חוזר ותיק", יש לבחון את מכלול נסיבותיו באופן פרטני. בין היתר, האם סווג כתושב חוץ במהלך שנות שהותו בחו"ל, היכן היה מרכז חייו באותן שנים, האם ניתק את תושבותו הישראלית לצרכי מס במועד הגירתו לחו"ל ועוד.

מה המשמעות של הגדרת תושב חוזר ותיק?

תושב חוזר ותיק זכאי להטבות מס משמעותיות, בין היתר, אלו המפורטות להלן:

  • פטור מדיווח ומחבות מס בישראל, למשך 10 שנים ממועד החזרה, על הכנסות המופקות בחו"ל (פאסיביות ואקטיביות).
  • פטור מדיווח ומחבות מס בישראל, למשך 10 שנים ממועד החזרה, על רווחי הון ממימוש השקעות ונכסים מחוצה לה. הפטור האמור, הינו גם לגבי נכסים שנרכשו במשך 10 השנים שלאחר החזרה לישראל.
  • זכאות ל"שנת הסתגלות" – כך ששנת ההגעה לישראל תיחשב עבורם כשנת התאקלמות ובחירה לצרכי מס (בתנאי שההודעה על הבחירה בשנת ההסתגלות תינתן תוך 90 יום מהגעתם לישראל). שנת ההסתגלות נכללת בדרך כלל במניין שנות ההטבה.

מה צריך לעשות בכדי לקבל הכרה כתושב חוזר ותיק עם החזרה לישראל?

כאמור לעיל, ישנה אפשרות לקבל מרשויות מס הכנסה אישור מקדמי על מעמד "תושב חוזר ותיק". אישור זה מקנה וודאות לקבלת הטבות המס דלעיל. פנייה לקבלת החלטת המיסוי, הינה הליך משפטי מורכב אשר מומלץ שייעשה על ידי אנשי מקצוע בעלי בקיאות וניסיון בתחום.

במידה והינכם מעוניינים בייעוץ וליווי מקצועי למיצוי זכויותיכם כתושבים חוזרים ותיקים, פנו אל משרד עורכי הדין שגיא ושות' ותקבלו את כל הסיוע והמידע בנושא.

מי מוגדר בתור תושב חוזר?
תושב חוזר

השאירו לנו הודעה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן