חשיבות חוות הדעת הכתובה בדיני המס

//חשיבות חוות הדעת הכתובה בדיני המס

חשיבות חוות הדעת הכתובה בדיני המס

רועי גפני, עו"ד

בהלכת פרומדיקו (ע"פ 1182/99, ע"פ 1493/99, ע"פ 2606/99, אליהו הורביץ, פרומדיקו בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל) קבע בית המשפט העליון כי הסתמכות בתום לב על חוות דעת מקצועית מפי בר סמכה תהווה הגנה מפני חבות פלילית. בפרשת תנובה (ע"פ 845/02 מדינת ישראל נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל (טרם פורסם) ניתן ביום 10/10/20077) נקבע כי על מנת שעצה משפטית תקנה לאדם את ההגנה מפני חבות פלילית, עליה להיות רצינית על פניה, ולפיכך מן הראוי שבדרך כלל תהא בידו חוות דעת משפטית בכתב.

יש להדגיש, שבפרשת תנובה, קבעה הנשיאה בייניש כי חוות דעת עורך דין פרטי תשמש הגנה מאחריות פלילית רק אם לא קיימים בידי הנאשם אמצעים אחרים סבירים יותר כגון פנייה לרשות המוסמכת. אולם, גם אם לא נעשתה פניה לרשות המוסמכת, עדיין יוכל הנאשם להסתמך על חוות-דעת של עורך דין פרטי אך זאת רק לאחר ששכנע הנאשם את בית המשפט כי היו בידו נימוקים טובים לא לעשות כן.  בפרשת טגר (ע"פ 5672/05 טגר בע"מ ואח´ נ´ מדינת ישראל, (טרם פורסם) ניתן ביום מיום 21/10/2007) ננקטה גישה מרוככת מזו של הנשיאה ביניש בפרשת תנובה, ונקבע כי יש בכוחה של הסתמכות על חוות-דעת מעורך דין פרטי להביא לפטור מאשמה, גם אם קיים מנגנון אחר של פנייה לרשות מוסמכת, ואין חובה על הנישום לנמק מדוע לא פנה לרשות המוסמכת.

כאמור חוות דעת כתובה, ברורה וספציפית תוכל לשמש הגנה מפני אחריות בפלילים. אולם בהתאם לפרשת טגר, כדי שחוות-דעת אכן תפטור מאחריות פלילית, על הלקוח לחשוף בפני עורך הדין את מלוא המידע הנחוץ לעורך הדין לגיבוש חוות הדעת.

למותר לציין, כי נישומים זקוקים לקבלת חוות-דעת בתחומי המס השונים על בסיס קבוע ותדיר לנוכח עסקאות שברצונם לבצע, ומטבע הדברים, אין ברשותם זמן מספק להמתנה לקבלת תשובה מוסמכת מרשות המסים. בנוסף, הטלת חובת פנייה לרשות המסים לצורך קבלת חוות-דעת, אינה מתיישבת עם המציאות ואף עם דיני המס.  לכן, בכל הנוגע לפנייה לרשות המוסמכת, אנו סבורים כי קביעת ביהמ"ש בפרשת טגר, המקלה עם הנישומים, ראויה יותר.

השאירו לנו הודעה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן