חייה ומותה של הלכת חזון והחזרת כבודו האבוד של מוסד הנאמנות