ועדת הכספים של הכנסת אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי

/, מס הכנסה/ועדת הכספים של הכנסת אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי

ועדת הכספים אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי. הרפורמה משנה מהותית את כללי ניכוי המס במקור שחלו על המעסיקים עד כה, כמפורט להלן.

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב – 1982 (להלן: "הכללים"), מפרטים את אופן חישוב המס של תושב ישראל אשר נשלח לעבוד בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי.

עד לרפורמה, הכללים העניקו הטבות בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי וחינוך. כמו כן הכללים קבעו, כי חבות המס תחושב לפי מדרגות מס הצמודות לדולר ולא לפי מדרגות מס שקליות.

חישוב המס לפי אותן מדרגות דולריות, יצר במרבית המקרים חבות מס גבוהה יותר לעומת חישוב המס לפי המדרגות השקליות. מצב זה נוצר הן לאור הפיחות המתמשך של הדולר מול השקל, והן בשל שינויים אחרים אשר נעשו במיסוי יחידים תושבי ישראל.

ביום 10 באפריל 2018, ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון בכללים אלו, אשר עיקרם הינם:

  • החלת הכללים על עובד ישראל רק במידה ונשלח לעבוד בחו"ל לתקופה העולה על 8 חודשים (בניגוד ל-4 חודשים ערב התיקון).
  • השוואת מדרגות המס ונקודות הזיכוי בכללים לאלו של עובד בישראל.
  • הגדלה משמעותית של תקרת הוצאות החינוך בחו"ל המותרות בניכוי – 18,000 עד 81,900 אלפי דולר בהתאם למדינה אליה נשלח העובד.
  • ביטול זקיפת שווי רכב מופחת לעובדים בכירים.

יודגש, הכללים חלים מתחילת שנת 2018. עם זאת, במקרים מסוימים, רשאי העובד לבחור להחיל על עצמו את הכללים הישנים במידה והדבר יפחית את נטל המס.

נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות נוספות.


 

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן