הפחתת שיעורי מס שבח לבעלי קרקעות לפני שנת 2001

//הפחתת שיעורי מס שבח לבעלי קרקעות לפני שנת 2001

הפחתת שיעורי מס שבח לבעלי קרקעות לפני שנת 2001

משרד האוצר הודיע על רפורמה ולפיה מס שבח יופחת ל-20% ללא קשר לתאריך רכישת הקרקע. כידוע, סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, קובע את נוסחת הלינאריות,

לפי נוסחה זו, שיעור מס השבח לגבי נכסים אשר נרכשו עובר לתאריך 07.11.01 יפוצל לשני מרכיבים- 20% ושיעור מס מלא בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961, כאשר משקלו של מרכיב המס "המלא" נגזר בהתאם לזמן שחלף החל ממועד הרכישה ועד ליום 07.11.01, חלקי מלוא תקופת ההחזקה בנכס.מטרת חקיקת הנוסחה הייתה ליצור הורדה הדרגתית של שיעור המס על נכסים שנרכשו עובר לתאריך הקובע האמור.

על פי ההצעה, ההפחתה תהווה הוראת שעה ותוגבל בזמן על מנת להמריץ מכירת קרקעות אשר בעליהן נרתעו מלמכור לאור שיעורי המס החלים על נכסים וותיקים. על פי הפרסום, באוצר שוקלים צעד משלים: תמריצים גם לקונים פוטנציאליים (שכן תמריצים למוכרים לא מבטיחים עסקה) כגון הפחתת מס רכישה על קרקעות (לא על דירות) העומד היום על 5%. גם כאן ההפחתה תהיה מוגבלת בזמן. עוד יוצע להעלות את שיעור מס הרכישה על דירות יקרות (דירות יוקרה).

לאור האמור לעיל מומלץ להיוועץ עם משרדנו בטרם ביצוע כל עסקה רלבנטית לשם היערכות בהתאם להקלות המס הצפויות.

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן