הנחיות חדשות של מס הכנסה קובעת מתי אין לזקוף שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

/, מס הכנסה/הנחיות חדשות של מס הכנסה קובעת מתי אין לזקוף שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

הנחיות חדשות של מס הכנסה קובעת מתי אין לזקוף שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

רשות המיסים פרסמה הנחיה אשר מטרתה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות פעילות גיבוש לעובדים כפעילות שהינה לטובת המעסיק ומשכך אין לזקוף בגינה שווי הטבה לעובדים. במקרים בהם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן, אין לזקוף שווי לעובד בגין הגיבוש.

ביום 9 באפריל 2018, רשות המיסים פרסמה הנחיה[1] בסוגיית זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. נזכיר, כי סוגיה זו נדונה בפס"ד דה נשון טרפיק[2] בו בית הדין לעבודה דחה את עמדת המוסד לביטוח לאומי וקבע, כי אין לזקוף שווי לעובדים.

הנחיית רשות המיסים קובעת, כי במקרים בהם מתקיימים כל שמונת התנאים שלהלן, אין לזקוף שווי הטבה לעובד שכן טובת המעסיק גוברת.

  1. צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכו'.
  2. ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.
  3. ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
  4. העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (או כל קרוב כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961).
  5. פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.
  6. לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
  7. הפעילות נערכת בישראל.
  8. מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

יודגש, על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל. כמו כן, על עלויות יום הגיבוש להיות סבירות (400 ש"ח לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ש"ח עבור פעילות הכוללת לינה).

על פי ההנחיות לעיל, בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף שווי הטבה לעובד.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל:guy@sagilaw.com

[1] הנחיה זו פורסמה לחשכ"ל ביום 8 בנובמבר, 2017.

[2] ב"ל 30052-07-12 דה נשון טרפיק בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי, (פורסם בנבו, 20.5.2014).

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן