הכללים לקיזוז הפסדים

/, מס הכנסה/הכללים לקיזוז הפסדים

הכללים לקיזוז הפסדים

על פי עקרונות החשבונאות, הפסדים יועברו לשנה הבאה ויקוזזו כנגד רווחים שיווצרו בעתיד. כללי קיזוז ההפסדים הפירותיים מוסדרים בסעיפים 28 ו- 29 לפקודת מס הכנסה ומתירים לקזז הפסדים בתנאים מסוימים. קיזוז הפסדים הוניים מוסדר בסעיף 92 לפקודה.
להלן מצגת מפורטת המרכזת את כל כללי קיזוז ההפסדים והפסיקה העדכנית בנושא, את סוגי הזיכויים הקיימים וכן את העמדות החייבות בדיווח בגינם. כמו כן, המצגת כוללת מספר המלצות לתכנון מדיניות קיזוז ההפסדים ככל שיהיו.

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן