הארכת תוקף הוראת השעה במכירת מקרקעין המיועדים למגורים

//הארכת תוקף הוראת השעה במכירת מקרקעין המיועדים למגורים

הארכת תוקף הוראת השעה במכירת מקרקעין המיועדים למגורים

פיזור הכנסת ה-21 מזמן הזדמנות לבעלי מקרקעין המיועדים לבנייה למגורים.

בשנת 2015 התקבלה בכנסת, במסגרת "חוק ההסדרים", הוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין במטרה לעודד מכירה ובנייה על גבי קרקעות למגורים. הוראת השעה מאפשרת ליחיד למכור בהטבת מס משמעותית זכות במקרקעין, העונה על אחד מהתנאים הבאים:

1.      זכות במקרקעין שחלה עליה תכנית לבניית 8 יח"ד לפחות, בכפוף להשלמת הבנייה של הדירות תוך 42 או 48 חודשים (כתלות במספר הדירות הניתנות לבנייה).

2.      מכירה לקבלן של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה מתירה לבנות עליה 1,000 יח"ד לפחות, או של זכות במקרקעין הכלולה בשטח שתכנית הבנייה מתירה לבנות בו 1,000 יח"ד לפחות וניתן היתר בנייה ל-10% מהדירות לפחות במועד המכירה.  

כידוע, יחיד חייב על השבח הריאלי שעד ליום התחילה (7.11.2001) בשיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה (47% נכון להיום). הוראת השעה קובעת כי המס שיוטל על השבח הריאלי שעד ליום התחילה יהיה בשיעור של 25% בלבד (במקום בשיעור של 47%). מדובר בהטבת מס משמעותית, אשר גדלה ככל שמועד רכישת הקרקע ישן יותר.

כך למשל, יחיד, המעוניין להתקשר בעסקת קומבינציה עם קבלן לגבי קרקע שניתן לבנות בה לפחות 8 יח"ד בסה"כ, ישלם מס בשיעור של 25% בלבד על השבח הריאלי שעד ליום התחילה (ובשיעור של 20% עד למועד השינוי – 1.1.2012 – ו-25% לאחריו).

הוראת השעה כשמה כן היא, נקבעה במקור לתקופת זמן מוגבלת של 3 שנים: החל מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2018. אלא שבעקבות פיזור הכנסת ה-20 (הכנסת הקודמת), ובהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הקובע הארכת תוקף לחיקוקים אשר אמורים לפוג בסמוך לפיזור הכנסת, הוארך תוקפה של הוראת השעה עד לתום שלושת החודשים מיום היבחרה של הכנסת ה-21.

כעת, משהחליטה הכנסת ה-21 על פיזורה המוקדם, הוארך תוקפה של הוראת השעה בשנית, עד לתום שלושת החודשים הראשונים של הכנסת ה-22. כידוע יום הבחירות לכנסת ה-22 נקבע ליום 17.9.2019, לפיכך הוראת השעה שאמורה היתה לפוג ביום 31.12.2018, תישאר בתוקף לפחות עד ליום 17.12.2019 (אם לא תוארך פעם נוספת), כשנה לאחר המועד המקורי בו היתה אמורה לפוג.

יצוין כי הגם שבאופן תיאורטי אפשרית הדעה כי חיקוק אינו מוארך ברציפות פעם נוספת, נודע כי עמדת רשות המסים היא כי הוראת השעה אכן הוארכה בשנית כאמור לעיל.

לאור העובדה שהוראת השעה טומנת בחובה הטבת מס של ממש, מוצע לבעלי קרקעות לבנייה לבחון את כדאיות מכירת הקרקע.

למשרדנו ניסיון בהליכים הקשורים בהוראת השעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד טל בן משה בטל' 077-6467030, או בדוא"ל tal@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן