נכנסה לתוקף אמנת מס חדשה עם קנדה בדבר כפל מס

//נכנסה לתוקף אמנת מס חדשה עם קנדה בדבר כפל מס

נכנסה לתוקף אמנת מס חדשה עם קנדה בדבר כפל מס

בסוף שנת 2016 נחתמה בין ישראל לקנדה אמנה בדבר כפל מס שנכנסה לתוקפה ב-1.1.2017. מטרת האמנה היא מניעת כפל מס בין מדינות, והסדרת המיסוי בין גורמים מישראל וקנדה, בין היתר על מנת למנוע התחמקות מתשלום מיסים (קישור לאמנה).

כאשר תושב ישראלי מתגורר במדינה אחרת, ייתכן מצב בו שתי המדינות יראו בו כתושב שלהן. מדינה שלישראל קיימת אמנת מס עמה, החבות במס של תושב שתי המדינות תהיה לפי המבחנים שנקבעו באמנה.

לישראל אמנת מס עם קנדה משנת 1975, כשהחל מחודש ינואר לשנה הנוכחית, נכנסה לתקופה אמנת מס חדשה שהחליפה את האמנה הקודמת. השינויים העיקריים באמנה החדשה נסובים אודות הפחתת שיעור ניכוי המס שכל מדינה יכולה להטיל על תושב המדינה השנייה:

  • מס שיוטל על חלוקת דיבידנדים לחברה לא יעלה על 5% (לעומת 15% בעבר) ובלבד שהחברה מחזיקה בלפחות 25% מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים.
  • שיעור המס בעבור תמלוגים שבמקורם במדינה השנייה לא יעלה על 10%, לעומת 15% בעבר.
  • יוענק פטור מניכוי מס במקור על תשלומי ריבית ודיבידנד המשולמים לקרנות פנסיה בכפוף לתנאים מסוימים.
  • המס שגובה מדינה על ריבית שצמחה בה ומשתלמת לתושב מדינה אחרת לא יעלה על 5%, ככל שבעל הזכות לריבית הוא מוסד פיננסי.
  • לא ניתן להטיל מס למדינה אליה עובר הנישום בגין עליית ערך נכסים שנבעה בעת שהיה תושב המדינה האחרת.

האמנה החדשה טומנת בחובה שינויים הדורשים התייחסות בעת קיום פעילות עסקית בקנדה ומשפיעה על מי שמסווג כתושב קנדי. מומלץ לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ וסיוע בנושא.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל guy@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן