מי מוגדר בתור תושב חוזר?

מי מוגדר בתור תושב חוזר?