מבזקי מס

/מבזקי מס
3 03, 2017

פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון מגלה גישה ליברלית

מבזקי מס|

בע"א 10088/09 מוחמד דגמין נ' פקיד שומה באר שבע, אשר ניתן ביום 03.10.2010, גילה ביהמ"ש גישה ליברלית ע"י כך שקיבל את בקשת המערער לתיקון כתב הערעור על מנת שזו תכלול השגות גם על קביעות שנות מס נוספות שלא נכללו קודם לכן.

3 03, 2017

רשות המסים יוצאת לעימות חזיתי מול הקיבוצים בשאלת מיצוע המס בקיבוצים

מבזקי מס|

נדב שגיא, עו"ד (רו"ח) מבוא סעיפים 54 – 58א לפקודת מס הכנסה ייחדו לקיבוצים שיטת מיסוי ייחודית הידועה כשיטת מיצוע המס ולפיה מחושבת חבות המס של הקיבוץ בהתאם לחבות המס של כלל חבריו לו חולקה הכנסת הקיבוץ בחלקים שווים בין כלל חבריו. שיטת המיצוע מאפשרת למצות את שיטת המיסוי הפרוגרסיבית הכוללת מדרגות וזיכוי מס. בשנת [...]

3 03, 2017

חשיבות חוות הדעת הכתובה בדיני המס

מבזקי מס|

רועי גפני, עו"ד בהלכת פרומדיקו (ע"פ 1182/99, ע"פ 1493/99, ע"פ 2606/99, אליהו הורביץ, פרומדיקו בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל) קבע בית המשפט העליון כי הסתמכות בתום לב על חוות דעת מקצועית מפי בר סמכה תהווה הגנה מפני חבות פלילית. בפרשת תנובה (ע"פ 845/02 מדינת ישראל נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל (טרם פורסם) [...]

3 03, 2017

ניכוי הוצאות פרסום לצרכי מס

מבזקי מס|

נדב שגיא עו"ד (רו"ח) עיקרון הבסיס לניכוי הוצאות פרסום מהכנסות העסק, הוא כי מדובר ב"הוצאה עסקית שוטפת לצורך יצור הכנסה" של העסק. המשמעות הטמונה בביטוי זה לצורך דיני המס, הינה כי מטרת ההוצאה היא ייצור הכנסה בשנת המס בה הוצאה בלבד, ולא נועדה לייצור הכנסה בשנים מאוחרות. בהתאם לעיקרון זה, כאשר מדובר בהוצאה שמטרתה הפעלה [...]

3 09, 2014

אמנה חדשה למניעת כפל מס בין גרמניה וישראל

מבזקי מס|

בחודש אוגוסט 2014 נחתמה אמנה חדשה למניעת כפל מס בין גרמניה וישראל, שמטרתה עידוד המסחר בין שתי המדינות (קישור לאמנה). לאחר אשרורה האמנה צפויה להיכנס לתוקף ביום 1 לינואר 2015. לישראל וגרמניה אמנה למניעת כפל מס קיימת, שנחתמה ב-9 ביולי 1962 ונכנסה לתוקף ב-1966 (תוקנה ב- 1977). האמנה הישנה לא נתנה הטבות של ממש ועל כן לא עודדה מסחר בין מדינתי.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות