מס הכנסה

/מס הכנסה
25 05, 2017

שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות

מבזקי מס, מיסוי בינלאומי, מס הכנסה|

ביום 04.01.2017 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238) התשע"ז-2017, הטומנת בחובה שינויים מהותיים בהוראות המיסוי הבינלאומי המשפיעים על חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות (קישור להצעת החוק).

22 05, 2017

נוהל גילוי מרצון

כללי, מבזקי מס, מס הכנסה|

לאור הצלחת נוהל הגילוי מרצון שהסתיים בסוף שנת 2016, בכוונת רשות המיסים להוציא בספטמבר נוהל גילוי מרצון מחדש. הנושא הוצג על ידי פקידת שומה גוש דן, רו"ח איריס עומר בישיבה המקצועית של פורום המיסים של לשכת עורכי הדין. להמשך קריאה

25 02, 2017

פס"ד בז"ן: מענק שניתן לעובדים בגין שינויי מבנה הנו הכנסה הונית החייבת במס בשיעור של 20%

מס הכנסה|

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה (ע"מ 859/08) נדחתה עמדת רשות המסים לפיה מענק לעובדים שניתן במסגרת שינויי מבנה הנו הכנסת עבודה, ומועד צמיחת הזכות הנו מועד תחילת יחסי עובד ומעביד. בית המשפט קבע כי עצם העובדה שמתקיימים יחסי עובד-מעביד אינה מביאה לסיווג אוטומטי של המענק כהכנסת עבודה, וקבע כי המענק הנדון הנו הוני, [...]

25 02, 2017

פורסם חוזר מס הכנסה 2/2011 – איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים

מס הכנסה|

כמעט שלוש שנים לאחר פסה"ד בעניין הידרולה בע"מ (ע"א 6726/05), אשר בו נדונה השאלה האם יש להתיר בניכוי תשלומי שוחד המשולמים במדינה זרה, ולאחר תיקון 172 לפקודת מס הכנסה שאסר על ניכויים של "תשלומים, בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, שיש יסוד סביר להניח שנתינתם מהווה עבירה לפי כל דין", פרסמה רשות המסים חוזר בנושא [...]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות