מיסוי מקרקעין

/מיסוי מקרקעין
19 06, 2019

הארכת תוקף הוראת השעה במכירת מקרקעין המיועדים למגורים

מיסוי מקרקעין|

פיזור הכנסת ה-21 מזמן הזדמנות לבעלי מקרקעין המיועדים לבנייה למגורים.בשנת 2015 התקבלה בכנסת, במסגרת "חוק ההסדרים", הוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין במטרה לעודד מכירה ובנייה על גבי קרקעות למגורים. הוראת השעה מאפשרת ליחיד למכור בהטבת מס משמעותית זכות במקרקעין, העונה על אחד מהתנאים הבאים:1.      זכות במקרקעין שחלה עליה תכנית לבניית 8 יח"ד לפחות, בכפוף להשלמת [...]

27 03, 2019

מכירת אופציה ייחודית לקבוצת רוכשים

מיסוי מקרקעין|

יזם רוכש אופציה ייחודית במקרקעין, אשר עונה על תנאי סעיף 49י לחוק. היזם מסחר את אותה אופציה לקבוצת רוכשים, אשר מצידה מממשת את האופציה כלפי בעל המקרקעין ורוכשת את המקרקעין. האם יש לראות את היזם כמי שמימש בעצמו את האופציה מבעל המקרקעין, ומכר את המקרקעין עצמם לקבוצת הרוכשים? שאלה זו נדונה בשלושה פסקי דין שניתנו [...]

14 06, 2018

תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין|

נכנס לתוקף תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין – קבלת אישורים לטאבו באופן מהירביום 1 ביוני 2018, נכנסו לתוקף הוראות חדשות בחוק מיסוי מקרקעין המאפשרות לקבל אישורים לרישום בטאבו (מס שבח ומס רכישה) באופן מהיר, ואף במיידי, ועוד לפני עריכת שומות. שתי ההוראות נקבעו במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 ו-2018 ונכנסו לתוקף כאמור לאחרונה.סעיף 16(א)(2א) – [...]

7 01, 2018

שינויים במיסוי דירת מגורים

מיסוי מקרקעין|

שינויים במיסוי מכירת דירות מגוריםבשנת 2014 נכנסה לתוקף אחת הרפורמות המקיפות שנעשו בחוק מיסוי מקרקעין ביחס למיסוי מכירת דירות מגורים.הרפורמה כללה ביטול של סעיף פטור מרכזי בחוק, וקביעת מנגנון מיסוי חדש במקומו ("חישוב המס המוטב"), לפיו יהיה השבח שנצבר על הדירה עד לשנת 2014 פטור ממס, ויחול חיוב במס בשיעור של 25% רק על השבח [...]

8 06, 2017

פסיקה חדשה בנושא מיסוי זכויות בקבוצת רכישה

מיסוי מקרקעין|

במסגרת פסק דין שניתן שניתן לאחרונה (ו"ע 48493-05-15 אקרמן ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב), נדונה סוגיית סיווגה של רכישת זכות מחברי קבוצת רכישה, המהווה דירת מגורים "על הנייר". בפסק הדין נקבע כי רכישת הזכות מהווה רכישה של "דירת מגורים". מנגד נקבע כי רכישה של דירה על הנייר ממוכר שאינו מתחייב להשלים את הבנייה לא [...]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות